• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

FUNKTIONSBESKRIVNING

• Arbetsledare är direkt underställd Platschef i företaget

ANSVAR OCH BEFOGENHETER

• Arbetsledaren skall kunna leda och ansvara för projektet/uppdraget, från ”erhållet projekt” till överlämnande, under angiven chef för enheten. Detta innebär ansvar mot kund, svara för ändrings- och tilläggsarbeten samt tillse att produktionen styrs enligt företagets verksamhetssystem

• Arbetsledaren har ansvar och befogenhet att vidta nödvändiga åtgärder i projekten / uppdragen för att genomföra produktionen och verksamheten inom ramarna för fastställda riktlinjer, regler och policy.

• Kunna ansvara för att arbetsmiljöarbetsuppgifterna enligt separat delegeringsordning utförs.

• Medverka till att utveckla verksamheten för att uppnå ett bra arbetsklimat och nöjda kunder.


MARKNAD

• Upprätthålla och utveckla befintliga kundrelationer genom väl genomförda projekt och uppdrag.


ANBUD

• Tillsammans med arbets- eller platschef medverka till att kalkyler och lämnade anbud överensstämmer med gällande beslutsordning och mot uppställda lönsamhetsmål.

• Kunna medverka vid anbud och affärsavslut tillsammans med Arbetschef.


PERSONAL

• Kunna ha personalansvar för egen personalstyrka.

• Godkänna egen personals tidrapporter.

• Medverka vid utveckling av egen personal.

• Ge fortlöpande information och skapa ett öppet kommunikationsklimat.

• Genom eget engagemang skapa delaktighet och hög motivation.

• Kunna ha arbetsmiljöansvar för egen enhet eller projekt efter delegering.


EKONOMI

• Ansvara för att de regler och riktlinjer som gäller för verksamheten följs.

• Kunna upprätta produktionsbudget för projektet.

• Kunna granska fakturor och ekonomilistor.

• Kunna ansvara för ekonomisk avstämning av eget projekt tillsammans med Platschef.

• Ansvar för att, i förekommande fall, följa riktlinjerna i Beslutsordningen inklusive attesträtten.

PRODUKTION

• Ansvar för att våra projekt och uppdrag genomförs enligt kundens förväntningar – tekniskt utförande, föreskriven kvalitet / miljö / arbetsmiljö, lagar, avtal och personliga uppträdande.

• Beakta och driva arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatserna enligt företagets mål- och handlingsplaner samt bevakar att dessa följs upp och utvärderas.

• Medverka vid att optimalt fördela resurser inom egna projekt och uppdrag.

• I förekommande fall vara delaktig för att inköp genomförs till lägsta totalkostnad och rätt kvalitet.

• Kunna medverka vid upprättande av tidplaner och avstämning av dessa.

• Kunna genomföra arbetsberedningar tillsammans med egen personal.

• Kunna medverka vid projektgenomgångar, byggmöten, besiktningar samt vid slutmöten med kund.

• Delta i verksamhetens planeringsmöten

• Tillse att produktionen genomförs enligt företagets verksamhetssystem.

• Tillse att miljöledningsprogrammet följs enligt uppsatta riktlinjer.


PROFIL ARBETSLEDARE

BAKGRUND

• Goda kunskaper inom teknik och produktion.

• Kunskaper i produktionsekonomi avseende kalkyl och uppföljning

• Någon erfarenhet av att leda entreprenadverksamhet.

• Kunskap i hela entreprenadprocessen vad avser företagets produkter och tjänster.

• Kunskap om ”IT-verktyg”


PERSONLIGA EGENSKAPER

• Ledaregenskaper med förmåga att motivera, delegera och ge ansvar.

• Lätt för att skapa och upprätthålla kontakter med medarbetare, entreprenörer, kund och slutkund.

• Förändringsbenägen – utvecklingsorienterad.

• Operativ och kreativ (nytänkande).

• Öppen, kommunikativ, service- och säljinriktad.

• Förmåga att leda och organisera arbete i pågående verksamhet hos kund och med nöjd slutkund.

• Förmåga att fatta beslut.

Stämmer detta in på dig? Skicka ditt CV + personligt brev till [email protected] märk mailet med Arbetsledare #jobbjustnu

Detta är en jobbannons med titeln "Arbetsledare" hos företaget Bäckström Anläggning AB och publicerades på workey.se den 4 januari 2021 klockan 14:15.

Hur du söker jobbet

Ansökan sker via e-post till [email protected].

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey