• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Bergstrands utbildningar, inte störst, men ledande

Bergstrands utbildningar startade för att förändra utbildningsbranschen. Målet var och är skapa utbildningar som svarar mot företagens konkreta behov och som ger våra elever viktiga jobb. Idag är vi en stabil utbildningskoncern med utbildningar i toppklass.


Att jobba hos Bergstrands

Det finns flera anledningar till att Bergstrands utbildningar är en populär arbetsplats. Många säger att det handlar om den nära kontakten mellan personal och elever. En annan viktig anledning är att utbildningarna har tydlig förankring i verkligheten och leder till viktiga jobb.


Bergstrands utbildningar är i ständig utveckling. Vi grundades 2006, under namnet Yrkesplugget, med utbildningar inom bygg och transport. Idag bedriver vi yrkesutbildning i Stockholms och Uppsala län. År 2020 breddade vi verksamheten med sfi-utbildning i Uppsala, vilket vi fortsätter med i Stockholm under 2020 och 2021.


Bergstrands gymnasium och vuxenutbildning i Bromma är beläget intill Ulvsundasjön och i Johannesfred. Skolan har ca 700 elever och drygt 50 anställda. En skola med många möjligheter för både lärare och elever. Det finns ett pågående utvecklingsarbete kring skolans program och profil och många engagerade medarbetare med hög kompetens. Vi arbetar tillsammans för att eleverna ska nå sina mål och övervinna de svårigheter som kan komma i vägen. Det är vårt gemensamma arbete som ger resultat och skapar förutsättningarna för framtiden


Vi söker nu en kompetent och engagerad specialpedagog. I första hand söker vi dig som är utbildad specialpedagog för Bergstrands gymnasium och vuxenutbildningar i Stockholm


Du bör vara kunnig och ha erfarenhet att jobba med elever som behöver stöd eller anpassningar i sin studiesituation. Dessutom behöver du kunna handleda och utbilda lärare och annan personal i hur man ska möta elevers olika behov inom ramen för undervisningen. Förutom gedigna kunskaper i specialpedagogik måste du också vara bra på att kommunicera och bygga relationer. Du kommer att jobba tillsammans med övrig elevhälsa, skolledning och arbetslag för att vi ska kunna få eleverna att nå så långt som möjligt i sina studier. Detta förutsätter även kontakt med vårdnadshavare och externa aktörer.


En av dina huvudsakliga uppgifter att är säkerställa att eleven får rätt anpassningar i klassrummet och att det vid behov görs pedagogiska utredningar för eleverna. Du kommer att följa upp och utvärdera stödet samt dokumentera detta. Det ingår också att söka tilläggsbelopp för elever om skolan bedömer att det är aktuellt.


Mycket av tiden kommer att ägnas åt elevrelaterat arbete, men skolan är mån om att försöka skapa tid och utrymme för att jobba främjande och förebyggande, eftersom det på sikt skapar tid och möjligheter att elever får mer tillgång till stöd. Detta gör elevhälsan tillsammans som ett team.


Vi tror att elever kan och vill och att det ingår i vårt uppdrag att hjälpa dem på vägen. För att känna trygghet i klassrummet och för att förstå vad man ska göra och ur behöver eleverna lärare med god förmåga att leda i klassrummet, kunna sätta ramar och ställa rimliga krav, vilket gör att lärarna i sin tur kan behöva handledning och stöd ibland. Vi vet ju att alla lärare vill lyckas med sitt uppdrag och det är elevhälsans uppdrag att stötta dem för att de i sin tur ska kunna stötta eleverna.


Som specialpedagog i vuxenutbildningen ska du ge stöd och råd till skolledning och lärare i deras arbete inom den kommunala vuxenutbildningens olika delar. I rollen förväntas du arbeta med eleverna både på grupp- och individnivå. Du kommer ha ett ansvar för att tillsammans med övriga göra undervisningen tillgänglig för vuxna studerande med varierande behov eller funktionsnedsättningar. Du förväntas samarbeta med all personal på skolan och andra aktörer i syfte att gemensamt utveckla goda lärandemiljöer.


Vi söker dig som har specialpedagogexamen. Som specialpedagog hos oss vill vi att du ska ha fokus på kunskap, lärande och varje elevs kunskapsutveckling. Du har positiv människosyn och en förväntan att alla kan lyckas utifrån sina förutsättningar! Vi vill att du ska stå för pedagogisk mångsidighet och ha en vilja att skapa trygga lärmiljöer där elevens möjligheter att lyckas står i fokus. Du skall vara lösningsfokuserad, lyhörd och flexibel inför vardagliga men också långsiktiga förändringar. Du har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer. Vi sätter stort värde på ditt engagemang och din pedagogiska förmåga. Digitalisering är en självklar del av vårt utvecklingsarbete och därför är god digital kompetens ett krav.


Detta är en jobbannons med titeln "Specialpedagog. Gymnasiet och Vuxenutbildning" hos företaget Bergstrands Vuxenutbildningar AB och publicerades på workey.se den 4 januari 2021 klockan 14:28.

Hur du söker jobbet

Ansökan sker via e-post till [email protected]. Vänligen använd rubriken/referensen "Specialpedagog".

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey