• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Tollarps skola är F-9-skolan som präglas av en lugn och vänlig atmosfär där elever, lärare och övrig personal trivs och tar väl hand om varandra.

Vi är stolta över våra barn och ungdomar och vi har ett klimat där det smittande skrattet spelar en viktig roll. Trygghet och studiero är viktiga faktorer för barnens inlärning och vi lägger stor vikt på ledarskapet i klassrummet. Det kollegiala lärandet ser vi som en självklarhet på skolan och här finns ett starkt pedagogiskt intresse och en stor vilja att tillsammans ta sig an de utmaningar som dyker upp. Vi står också inför spännande utmaningar då vi precis färdigställt vår handlingsplan inom ramen för fokusskola. Vi ser ljust på framtiden och det kollegiala samarbetet kommer att bli ännu starkare då vi bygger en skola för framtiden.

Skolan leds av två rektorer; en med ansvar för F-3 och fritidshem respektive en för årskurserna 4-9. Vi ser samverkan i hela linjen – en röd tråd - som mycket viktig och elevvården leds av ett gemensamt elevhälsoteam. Skolan är uppdelad i tre olika hus, ett för varje stadie med stora ytor för rastaktiviteter.

Arbetsuppgifter
Ditt grunduppdrag är undervisning i matematik och naturorienterande ämnen i årskurserna 7-9. Vi arbetar med delat mentorskap i en klass där ni tillsammans ansvarar för värdegrundsarbete och dokumentation av alla elevers kunskapsutveckling. Du kommer att undervisa två klasser i matematik och naturorienterande ämnen. Ett lektionspass/vecka är i halvklass där du har möjlighet att laborera. Vi har två välutrustade laborationssalar på skolan. Du kommer också att samarbeta med två ämneskollegor och till viss del går ni också in som extra stöd hos varandra på matematiklektionerna. Samarbetet med dina kollegor är väldigt viktigt och vi lägger stor vikt på att detta ska fungera.

I ditt försteläraruppdrag ska du arbeta för hela skolan. Du är beredd att ta ett stort eget ansvar för uppdraget och detaljutforma det i dialog med rektorer, arbetslagsledare och övriga förstelärare och nyckelpersoner på skolan. Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet planerar och driver du utvecklingsarbete i samråd med rektor. Du fångar upp och formulerar viktiga didaktiska frågeställningar i verksamheten och aktivt driver dessa i samråd med rektor.

Tillsammans med rektor, övriga förstelärare och nyckelpersoner ska du kunna planera, leda och utveckla det kollegiala lärandet utifrån skolans handlingsplan inom ramen för fokusskola. Vidare ska du vara drivande inom BUSK och skolans arbete med framgångsrik undervisning. Som förstelärare måste man hålla sig uppdaterad inom senaste forskning och kunna dela med sig av sina kunskaper till kollegor. Man ska också kunna handleda och arbeta konsultativt gentemot kollegor. 

Kvalifikationer
Du som söker har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 7-9 i ämnena matematik och minst ett av ämnena fysik, kemi, biologi och teknik i grundskolan.

Vi vill att du genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning i skolväsendet. Utifrån dina tidigare erfarenheter kan du påvisa en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och handledning av andra lärare. Du innehar god förmåga att ge utvecklande återkoppling till elever, vårdnadshavare och kollegor med förankring i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Gedigna kunskaper inom det ämnesområde du undervisar i är en förutsättning för arbetet. Som förstelärare krävs att du har en mycket god pedagogisk kompetens och ett starkt intresse att utveckla undervisningen. Du kan anpassa ditt arbete till olika gruppers och individers förutsättningar. Att tänka utanför ramarna behövs i din roll liksom att du vill utveckla dig själv och lärmiljön. Naturligtvis är du intresserad av att delta i utvecklingsprojekt som leder till förbättrande elevresultat.

Vidare har du goda kunskaper kring hur man gör undervisningsobservationer, arbetar med spegling och feedback, leda gruppdiskussioner och ha samtal med enskilda kollegor. Du har även kunskaper kring hur värdegrundsarbetet kan utvecklas. Som person är du empatisk, självgående, strukturerad och tydlig.

Anställningsvillkor
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med placering på Tollarps skola. Tillträde sker 2020-08-12 eller enligt överenskommelse. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Marcus Svensson på telefon 0733-13 45 03.

Sista ansökningsdag är 2020-07-22.

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Detta är en jobbannons med titeln "Förstelärare åk 7-9 Ma och No, Tollarps skola" hos företaget Kristianstads kommun och publicerades på workey.se den 9 juli 2020 klockan 08:24.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey