• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Om Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är Linköpings kommuns största förvaltning. Vi ansvarar för utbildning, arbetsmarknad och integration. Vi är totalt drygt 6000 medarbetare som tillsammans drar nytta av varandra. Vi är måna om att våra verksamheter ska genomsyras av både god kvalitet och professionalitet.

Här finns gott om utrymme för att både växa i din yrkesroll och bidra till att Linköping blir en plats där alla trivs. Vill du vara med och ge Linköpings invånare de bästa förutsättningarna för att kunna växa och utveckla sina kunskaper? Då är vi rätt för dig.

Om arbetsplatsen
Centrum för vuxenutbildning är en enhet som samlar vuxenutbildningens kommunövergripande funktioner och myndighetsutövning i Linköpings kommun. Det är en sammanhållen organisation för vuxenutbildning som ger förutsättningar för effektiv ledning, styrning och verksamhetsuppföljning.

Centrum för vuxenutbildning leds av en enhetschef som har i uppdrag att samla och utveckla olika uppdrag inom vuxenutbildningen: antagning till vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledning, kvalitetsuppföljning, kommunikation, information och uppsökande verksamhet, stödverksamhet, verksamhetsuppföljning och utvärdering av den auktoriserade vuxenutbildningen. Centrum för vuxenutbildning har i uppdrag att säkerställa kvalitén på den utbildning som bedrivs av de utbildningsanordnare som har avtal med Linköpings kommun. I uppdraget ingår att systematiskt och kontinuerligt följa upp skolornas vuxenutbildning, analysera resultaten samt att de följer gällande avtal och utifrån det planera och skapa underlag för vidare utveckling av vuxenutbildningen. Idag har elva auktoriserade utbildningsanordnare avtal med Linköpings kommun. 

Arbetsbeskrivning
Som kvalitetssamordnare kommer du att vara en del av ledningsgruppen. Du kommer att planera och genomföra regelbunden kvalitetsgranskning, uppföljning och tillsyn av vuxenutbildningen på entreprenad. Eftersom vi inrättar en ny tjänst inom enheten kommer du att utveckla olika metoder för hur granskning och uppföljning ska genomföras.

Du kommer att följa upp om skolornas verksamhet bedrivs utifrån skollagens och avtalets krav. I ditt granskningsarbete kommer du att ta fram analysrapporter som ska vara en grund för vidare utveckling och högre måluppfyllelse.

Du kommer även att medverka på anordnarmöten, göra anmälda och oanmälda besök, dokumentera, följa upp och återkoppla till ansvarig rektor samt enhetschef på Centrum för vuxenutbildning. Du kommer att ha ett nära samarbete med sakkunniga på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samt med olika funktionerna på Centrum för vuxenutbildning.

Kvalifikationer
Du har en eftergymnasial utbildning med inriktning mot statistik och uppföljning inom exempelvis ekonomi eller annat som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete med tillhörande krav på dokumentation. Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunal vuxenutbildning och dess styrdokument samt erfarenhet av pedagogisk verksamhet. Vi arbetar i olika digitala system och du ska ha intresse och förmåga att sätta dig in i olika system för statistik, analys och elevregister.

Du ska ha förmåga att hävda de nationella och kommunala mål som gäller för vuxenutbildningen inför chefer och rektorer för utbildning på entreprenad. Du är intresserad av kvalitetsarbete och är därmed noggrann, analytisk, strukturerad och har ett systematiskt arbetssätt.

Du ser sammanhang och har förmåga att prioritera, lyssnar in och skapar förståelse samtidigt som du agerar och är flexibel vid förändringar. Du kommer att ha kontakt med många människor på olika arenor och det är av stor vikt att du har god samarbetsförmåga samt uppvisar personlig mognad. 

Information om tjänsten
Tillträde: Snarast

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 5932

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Detta är en jobbannons med titeln "Kvalitetssamordnare till Centrum för vuxenutbildning" hos företaget Linköpings kommun och publicerades på workey.se den 21 december 2020 klockan 15:24.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey