• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för psykologi är del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Vid institutionen arbetar drygt 100 personer, varav ungefär hälften utgörs av professorer, forskare och personer anställda på en lärarbefattning. Institutionen har närmare 30 aktiva doktorander samt ett antal gästforskare och gästdoktorander knutna till sig. Vid institutionen utbildas drygt 600 heltidsstuderande varje år.

Projektbeskrivning: Doktorand i psykologi, Uppsala universitet, Institutionen för Psykologi, Avdelningen för kognitions-, perceptions- och socialpsykologi. Den utlysta doktorandtjänsten är knuten till Prof. Peter Juslins forskargrupp som bedriver grundforskning avseende kognitiva processer inblandade i människor bedömningar och beslutsfattande.

Distinktionen mellan intuitiva och analytiska kognitiva processer (eller ”snabba och långsamma tankeprocesser”, som det ibland kallas) är sedan länge central i forskning om kognitiva processer i människors bedömningar och beslutsfattande. Betydelse hos intuitiva och analytiska processer för att förstå de tankefel människor ibland gör sig skyldiga till har debatterats, men diskussion har försvårats av problem med att hitta kriterier på de två typerna av processer. Doktoranden kommer att arbeta i ett projekt som undersöker intuitiva och analytiska kognitiva processer i människors bedömningar och beslutsfattande med en ny matematisk modell (”The Precise/Not Precise or PNP model”), som tillåter en mer rigorös operationell definition av intuitiva och analytiska processer. Forskningen involverar såväl kognitionspsykologiska laboratorieexperiment som matematisk och statistisk modellering. 

Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier som finansieras av en doktorandanställning. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som dels uppfyller villkoren för grundläggande behörighet, dels har den särskilda behörighet som fakultetsnämnden har föreskrivit och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. För information om villkoren för behörighet, se: http://psyk.uu.se/utbildning/forskarutbildning

Projektet leds av prof. Peter Juslin som också kommer att vara huvudhandledare för doktorandprojektet. Det förväntas av doktoranden att formulera egna frågeställningar som kan inrymmas inom projektet. Särskilt meriterande är tidigare erfarenhet av experimentell kognitionspsykologi, statistisk- och matematisk modellering, samt andra metodfärdigheter relevanta för att studera bedömnings- och beslutsprocesser. Det är av vikt att sökanden är van vid självständigt arbete, har god organisatorisk förmåga och är målinriktad.

Ansökan ska vara utformad på svenska eller engelska och innehålla följande:

- https://psyk.uu.se/digitalAssets/499/c_499876-l_3-k_ansokan_forskarniva-2019-12-16_sv.pdf
- Styrkt examensbevis som bekräftar att du har grundläggande och särskild behörighet.
- Registerutdrag över avklarade relevanta kurser.
- Kontaktuppgifter till akademiska referenser är önskvärt.

För mer information se: http://psyk.uu.se/utbildning/forskarutbildning/ansokan.

Urval bland sökande görs med avseende på graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning samt institutionens förutsättningar att utifrån den sökandes forskningsinriktning erbjuda handledning. Här finner ni mer information om antagningsproceduren: https://psyk.uu.se/digitalAssets/499/c_499876-l_3-k_antagningsprocedur-till-forskarutbildningen-i-psykologi_slutgilitig-svensk_hemsida.pdf

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 1 april 2021 eller enligt överenskommelse. 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Peter Juslin: https://uu.varbi.com/center/tool/position/372253/edit/tab:2/[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 28 januari 2021 , UFV-PA 2020/5001.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Detta är en jobbannons med titeln "Doktorand i psykologi" hos företaget Uppsala Universitet och publicerades på workey.se den 21 december 2020 klockan 13:25.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey