• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning inom psykologi, psykoterapi, handikappvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning och sociologi. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ibl

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som amanuens för uppdrag inom ett forskningsprojekt om psykisk hälsa hos barn med funktionsnedsättningar med placering vid institutionen för beteendevetenskap och lärande (minst en)

Arbetsuppgifter
Vid Avdelningen för Handikappvetenskap (AHV) bedrivs banbrytande teoridriven forskning inom handikappvetenskap utifrån ett neurovetenskapligt och kognitivt perspektiv. Forskningen utförs i huvudsak på grupper med hörselnedsättning/dövhet, kombinerad syn- och hörselnedsättning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (t.ex. ADHD) och intellektuell funktionsnedsättning. Vår forskning har särskilt fokus på kommunikation, kognition och olika former av språk, talade såväl som skrift- och teckenbaserade. Vi studerar både barn- och vuxenpopulationer. Forskningen utgår ofta från en kvantitativ ansats, där vi genom experiment eller korrelationsstudier söker beskriva beteendemässiga, kognitiva och neurala mekanismer.

Spjutspetsforskning inom kognitiv hörselvetenskap bedrivs vid Linnécentrum HEAD (https://liu.se/linnecentrum-head/) som ligger under Institutet för handikappvetenskap (IHV; https://liu.se/ihv/), där avdelningen samarbetar med Örebro universitet och Jönköping University.

Den som är anställd som amanuens får bedriva arbete inom undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. En anställning som amanuens får motsvara högst 50% av heltid.

AHV söker minst en amanuens till ett forskningsprojekt som handlar om hur man via anpassningar av skattningsskalor och intervjuer kan låta barn med funktionsnedsättningar komma till tals i frågor om sin egen psykiska hälsa. Vi vill nu i ett första skede testa effekten av olika slags anpassningar på material och procedur på barn utan funktionsnedsättningar födda 2007–2009.

Arbetsuppgifterna består primärt av rekrytering av deltagare, att intervjua barn och att sammanställa data i projektet. Arbetsbelastningen kommer att variera något över året och planen är att projektet ska vara avslutat till årsskiftet 2021–2022.

Behörighet
Behörig till anställning som amanuens är bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

Krav och meritgrunder
Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel, vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig. Ett krav är dokumenterad erfarenhet av tidigare arbete med barn, datainsamling i forskningsprojekt eller att genomföra intervjuer. Kombinerad erfarenhet av dessa är särskilt meriterande. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Som person är du självgående (d.v.s. kan planera, initiera och genomföra på egen hand), effektiv, kommunikativ och noggrann. Du är även nyfiken på att lära sig mer om barns hälsa, funktionsnedsättningsfrågor och forskningsprocessen.

Vid tillsättning av tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Omfattning och tillträde
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2021-02-01 – 2021-12-31 med möjlighet till förlängning. Omfattningen på arbetsuppgifterna samt starttid bestäms efter överenskommelse.

Lön
Lön för amanuenser regleras utifrån en överenskommelse mellan Linköpings universitet och de fackliga parterna. Anställningen är timavlönad.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se information nedan.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 17 januari 2021. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Detta är en jobbannons med titeln "Amanuens vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande" hos företaget Linköpings Universitet och publicerades på workey.se den 21 december 2020 klockan 11:43.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey