• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Miljöförvaltningens uppdrag är att vara drivande i stadens miljöarbete. Som myndighet arbetar vi med miljötillsyn och livsmedelskontroll för att skydda människors hälsa och miljön. Vi har också i uppdrag att leda, samordna och följa upp strategiska program och planer för hur staden ska arbeta för att nå miljömålen. Göteborg arbetar för att bli en attraktiv och hållbar stad där vi gemensamt skapar en bättre framtid för alla. Mer information om miljöförvaltningen och Göteborgs stad hittar du på http://www.goteborg.se

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och arbeta för en hållbar stad och en god livsmiljö i Göteborg?
Avdelningen Stadsmiljös uppdrag är att driva och samordna den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling i Göteborgs Stad. Vi gör detta bland annat genom att ta fram underlag för politiska beslut, baserade på den senaste kunskapen såsom forskning och mätningar inom området och på våra analyser av densamma. Avdelningen ansvarar också för miljöövervakning inom olika områden och bidrar till Göteborgs Stads planprocess.

Klimatkontraktet är påskrivet av kommunstyrelsens ordförande, det nya miljöledningssystemet är beslutat och under våren får Göteborgs Stad ett nytt miljö- och klimatprogram. Drivande i arbetet är vi på miljöförvaltningen, som har uppdraget att leda, samordna och följa upp de strategiska programmen och planerna för hur staden ska arbeta för att nå miljö- och
klimatmålen. För att klara detta behöver vi bli fler. Vi rekryterar nu flera nya medarbetare till vår avdelning för Stadsmiljö som under de närmaste åren kommer att stötta förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad att ställa om sitt arbete så att vi tillsammans når vårt mål: År 2030 ska Göteborg vara en ekologiskt hållbar stad.

Vi söker nu en miljöutredare som ska verka för en giftfri miljö i Göteborgs Stad genom att driva och samordna kommunens kemikaliearbete. Ambitionsnivån är hög och utgår från vårt kommande nya miljö- och klimatprogram. Vi inför just nu ett miljöledningssystem för hela Göteborgs Stad som kommer att vara ett verktyg för att driva och utveckla kemikaliearbetet. Ditt stöd till kommunens verksamheter innebär bland annat att vägleda och utbilda inom området samt att följa upp att farliga kemikalier fasas ut, att kemiska produkter hanteras rätt och att vi undviker skadliga ämnen i varor.

KVALIFIKATIONER
Du har relevant högskole- eller universitetsexamen eller motsvarande utbildning, alternativt har samlat på dig motsvarande färdigheter i din yrkesroll. Du har fördjupade kunskaper inom miljö, kemi och miljöledningssystem. Vi vill att du har några års arbetslivserfarenhet inom området kemikalier och miljö. Du har grundläggande kunskap om arbetssätt för att nå en giftfri miljö, lagstiftning inom kemikalieområdet inklusive hantering av kemikalier, samt miljöledning.

Du är snabb, produktiv och motiverad samt har ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete. Du tar initiativ och ansvarar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra bidrar du till ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse. Du har en förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt både på svenska och engelska.

Förvaltningen präglas av utveckling och framåtanda och vi har engagerade medarbetare med breda, djupa och varierande kompetenser. Vi arbetar digitalt i aktivitetsbaserade lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, semesterväxling, friskvårdsbidrag och cykelförmåner.

Detta är en jobbannons med titeln "Miljöutredare med inriktning giftfri miljö" hos företaget Göteborgs kommun och publicerades på workey.se den 21 december 2020 klockan 10:50.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey