• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället.

Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi cirka 650 medarbetare och ca 11 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer.

Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för informationsteknologi (https://www.hh.se/ite) med tjänstgöring även på Akademin för lärande, humaniora och Samhälle (https://www.hh.se/lhs).

Vi söker en universitetslektor i tillämpad matematik eller näraliggande område. Anställningen är en tillsvidareanställning och kommer placeras på avdelningen för forskning om inbyggda system (https://www.hh.se/ceres);. Majoriteten av tjänsten från ITE innefattar undervisning inom grundläggande och avancerad högskolematematik för ingenjörsstudenter. De senaste årens ingenjörsstudenter har ökat i antal vilket har ökat behovet av fler vetenskapligt kvalificerade för handledning av examensarbeten, främst på kandidat- och högskoleingenjörsnivå.

LHS har behov av en disputerad forskare, helst med en ämnesdidaktisk inriktning mot matematik eller erfarenhet från undervisning under högskolenivå. Andelen forskning i tjänsten kommer vara beroende på den sökandes förmåga att samarbeta inom pågående forskningsprojekt och säkra extern forskningsfinansiering.

Beskrivning av arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna avser undervisning, forskning, uppsatshandledning och administration. Undervisning inom ingenjörsutbildningarna sker på både grundläggande och avancerad nivå i matematik och tillämpad matematik för många av Högskolans ingenjörsprogram. Undervisningsdelen inom lärarutbildningens samtliga program är huvudsakligen med inriktning mot matematikens didaktik från förskola till gymnasiet och bedrivs på svenska.

Undervisning inom programmering på grundläggande nivå kan också bli aktuellt, både i grundläggande kurser för ingenjörsstudenter, för lärarstudenter och i externa uppdragsutbildningar.

I en anställning som universitetslektor ingår utvecklingsarbete av kurser och program samt administrativa uppgifter. Du förväntas bidra till undervisning och forskning av hög vetenskaplig och ämnesdidaktisk kvalitet. Du förväntas samarbeta inom Högskolan i Halmstad, med nationella och internationella partners och bidra aktivt till utvecklingen av en komplett akademisk miljö.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som lektor är dels den som har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §). Utöver den allmänna behörigheten ovan är det mycket meriterande om sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller dessa krav ska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

Den sökande ska ha disputerat i matematik, tillämpad matematik, matematikens didaktik eller annat näraliggande område.

Du som söker ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra. Starkt meriterande är om sökanden har ett brett intresse och forskning inom modellering och simulering för olika ingenjörs- och datortekniska tillämpningar. Erfarenhet av både egenutvecklade verktyg så väl som kommersiella verktyg, t.ex. COMSOL, är meriterande. Ytterligare är det meriterande om den sökande har lärarexamen med inriktning mot matematik eller har bedrivit egen forskning med inriktning mot matematikens eller programmeringens didaktik. Särskilt meriterande är också om den sökande har tidigare dokumenterade erfarenheter av framgångsrikt pedagogiskt utvecklingsarbete inom akademin samt av att handleda examensarbeten. Starkt meriterande är om sökande har erfarenhet av undervisning eller pedagogisk verksamhet i matematik, programmering och matematikdidaktik inom skolan eller någon av lärarutbildningens förskollärar-, grundlärar- och gymnasielärarutbildningar.

Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav, undervisningen vid Högskolans grundutbildningsprogram sker huvudsakligen på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Ett etablerat forskningsspår med anknytning till någon av Högskolans profilområden, Hälsoinnovation eller Smarta städer och samhällen, är starkt meriterande för den sökande.

Bedömningsgrunder
”Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket” (= den vetenskapliga kompetensen). ”Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av lektor” (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).
Högskolan i Halmstad har beslutat om följande bedömningsgrunder (utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet) vid anställning av lektor:

- ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet samt
- förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Ansökan

Ansökan ska bestå av:

- En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen, dessa ska avse såväl undervisning som forskning.
- En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.
- En fullständig publikationslista.
- En redogörelse för det som sökanden åberopar för bedömning av de olika bedömningsgrunderna: - vetenskaplig skicklighet
- pedagogisk skicklighet
- ledarskap och administrativ skicklighet
- samverkan med det omgivande samhället

- Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.
- Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på högskolan i Halmstad).
Alla kopior ska vara vidimerade.

Högskolan i Halmstad välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Detta är en jobbannons med titeln "Universitetslektor i tillämpad matematik" hos företaget Högskolan i Halmstad och publicerades på workey.se den 21 december 2020 klockan 09:28.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey