Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Är du förskollärare som drivs av att få arbeta med att utveckla både förskolan och dig själv?

Inom utbildningsförvaltningen i Växjö kommun vill vi belöna utveckling och ge förskollärare som är goda förebilder möjlighet till karriärutveckling.

På Kalvsvik förskola kommer du ha kontinuerliga möten med förstelärarna från Tävelsås och Vederslöv kring målen inom vår verksamhet. Du kommer delta på kollegornas planeringar för att stötta och utmana i det systematiska SKA-arbetet. som förstelärare kommer du ge återkoppling och feedback till dina kollegor. Du ska ta del av litteratur och hålla sig uppdaterad inom SKA. Du kommer tillsammans med rektor ha hel och halvdagar för att fortsätta utveckla SKA- arbete. Syftet är att stötta kollegor i SKA arbetet och bidra till det kollegiala lärandet.

Som förstelärare är du en skicklig pedagog och didaktiker med klar och tydlig vision om hur du vill utveckla förskolan för att kunna nå våra mål:
1. En förskola med hög måluppfyllelse
2. En förskola som arbetar inkluderande
3. En förskola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
4. En förskola som arbetar utifrån förskolans styrdokument, hållbarhetsmålen och barnkonventionen.

Du som söker har ett tydligt och medvetet ledarskap och du utformar tillgängliga och tillitsfull lärande miljö.

Du har en hög integritet, kompetens och en tydlig vilja att tillsammans med ledning och kollegor utveckla både dig själv och verksamheten du arbetar i.
Du arbetar aktivt med pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnets lärande.

När du anställs som förstelärare i förskolan får du en grundanställning som förskollärare, samt en tidsbegränsad anställning som förstelärare som varar upp till två år. Efter det att perioden som förstelärare är slut arbetar du vidare i din anställning som förskollärare. Anställningen som förstelärare kan eventuellt förlängas.

KVALIFIKATIONER
För att vara aktuell som förstelärare i förskolan behöver du uppfylla följande kriterier:
• Du ska ha behörighetsgivande examen samt förskollärarlegitimation.
• Du ska ha minst fyra års dokumenterad och väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar som förskollärare i förskolan.
• Du ska ha visat god förmåga att medverka till att förbättra verksamhetens resultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
• Du ska även i övrigt av din rektor bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning i förskolan och uppgifter som hör till undervisningen.

Som person är du trygg i din roll och har en yrkesskicklighet. Du har gedigna yrkeskunskaper och god förmåga att omsätta dem i praktiken. Du anpassar arbetsmetoder och arbetssätt så att både barnets individuella som gruppens behov tillgodoses. Du har ett tydligt Ledarskap för lärandet. Du ser alla barns behov och du uppmuntrar till nyfikenhet och lusten att vilja lära sig mer.

I rollen som pedagog skapar du utmanande lärmiljöer som är anpassade efter barnens behov av arbetsro, trygghet och stimulans i lärmiljön.

Som person har du en stark vilja att utveckla arbetslag och verksamheten. Du är en aktiv och tydlig ambassadör för verksamheten.

Du har en tydlig förmåga att arbeta effektivt och bidrar till att använda resurserna på bästa sätt. Du är en medskapare till en nyfiken kultur för att lära om, lära nytt och lära av varandra.

I din ansökan ska du ange antal år du arbetat som förskollärare och ett kortfattat CV. Ange även utbildningar du deltagit i. I din ansökan ska du också ge exempel från din yrkespraktik, vilket du gör utifrån 1 och 2 nedan.

I din ansökan ska framgå:
1. Exempel på hur du arbetar för att förbättra verksamhetens resultat.
2. Exempel på hur du utvecklar lärandet för barnen i verksamheten.
3. Vilka utvecklingsområden du har identifierat på din nuvarande arbetsplats och hur du skulle ta dig an dem.
4. Vilka dina styrkor och utmaningar är i förhållande till kraven.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (http://www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på https://pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Detta är en jobbannons med titeln "Förstelärare till Kalvsvik förskola" hos företaget Växjö kommun och publicerades på workey.se den 26 maj 2023 klockan 16:05.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey