Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
PROD/EKOP söker nu en universitetsadjunkt i produktrealisering med särskild kompetens inom designautomation, för anställning under höstterminen 2023. I en universitetsadjunkts arbetsuppgifter ingår kursansvar; dvs. att utforma och bedriva undervisning, för undervisning stödjande verksamhet samt tillhörande administrativt arbete. Till en universitetsadjunkts arbetsuppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Kurserna vid PROD/EKOP ges främst för tre civilingenjörsprogram: Maskinteknik, Design och produktutveckling, Industriell ekonomi samt det internationella masterprogrammet Mechanical Engineering. Kurser där den sökande kommer att ha ett huvudansvar eller delansvar är TMKT79 Kollaborativ multidisciplinär designoptimering, TMPR02 Maskinteknisk ingenjörskonst samt olika projektkurser på masternivå.

Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska. Det är meriterande om den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på både svenska och engelska.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen. 

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:  

Dokumenterad pedagogisk skicklighet avseende undervisning inom CAD/CAE, designautomation och konstruktionsoptimering är ett krav för anställningen.

• Dokumenterad pedagogisk skicklighet av olika pedagogiska former såsom föreläsningar, lektioner, laborationer och problemlösande projekt är särskilt meriterande.
• Även dokumenterad skicklighet avseende samarbete med och/eller arbete inom industrin är särskilt meriterande. Denna skicklighet kan t.ex. vara förvärvad genom anställning eller relevanta forsknings- och utvecklingsprojekt inom industrin.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom studier som relaterar till något av de aktuella forskningsområdena inom avdelningen är meriterande för anställningen.

Då undervisning sker på både svenska och engelska, ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.

Din arbetsplats

Vid avdelningen för Produktrealisering (PROD), enheten för konstruktion och produktion (EKOP) bedrivs utbildning och forskning i nära samarbete med industrin. Vi samarbetar i första hand med tillverkande företag inom verkstadsindustrin. Vi arbetar dessutom med företag som utvecklar, integrerar och/eller producerar produktionssystem, produktionsutrustningar och automationslösningar. PROD/EKOP besitter bred kompetens som exempelvis inkluderar smarta produktionssystem, flexibel produktionsutrustning och intelligent automation. Vår kompetens inkluderar även hållbar produktion, produktkonstruktion anpassad för produktion, hållbarhet och återtillverkning. Läs mer om vår verksamhet här https://liu.se/organisation/liu/iei/prod

Om anställningen
Anställningen är en visstidsanställning på ca 6 månader med en omfattning på heltid.

Tillträde enligt överenskommelse.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 8 juni 2023.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Detta är en jobbannons med titeln "Universitetsadjunkt i produktrealisering" hos företaget Linköpings Universitet och publicerades på workey.se den 26 maj 2023 klockan 14:49.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey