• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med ca 95 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare. Kommunens värdegrund består av ledstjärnan ”medborgarens fokus” och de fyra värdeorden; öppna, ansvarstagande, energiska och modiga.

I Botkyrka, kommunen som är långt ifrån lagom, arbetar vi för ett livslångt lärande med elevens perspektiv i fokus! Utbildningsförvaltningen i en av Sveriges mest dynamiska kommuner, söker chef för enheten Kvalitetsstöd. Med ett inspirerande ledarskap och förtrogenhet med skolväsendet och dess styrsystem ansvarar du för att i nära dialog med linjecheferna driva och vidareutveckla kvaliteten i verksamheterna.

Våra barn och elever ska lyckas! Vi har höga ambitioner att ge våra barn och ungdomar tillgång till likvärdig utbildning med hög kvalitet. Vi vill ta tillvara den kraft som finns hos barn och ungdomar med olika bakgrund och ge alla barn och elever möjlighet att utveckla sin fulla potential. Uppdraget som chef för Kvalitetsstödsenheten gäller kvalitetsutveckling i bred mening, där bland annat HR-stöd och digitaliseringsstöd integreras i det systematiska kvalitetsarbetet. Kvalitetsenheten samverkar också med ekonomienheten för att gemensamt ge ett kraftfullt stöd till verksamheterna. Viktigt blir att säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet hänger ihop genom hela styrkedjan.

ARBETSUPPGIFTER
Kvalitetsstödsenheten och dess chef ansvarar för att ge stöd och struktur i kvalitets- och utvecklingsarbetet på alla nivåer i organisationen, övergripande förvaltningsnivå, verksamhets- och skolenhetsnivå. Enheten Kvalitetsstöd stödjer verksamhetschefernas kvalitetsarbete och tillsammans lägger de grunden för kvalitetsarbetet i kommunens förskolor och skolor.
Rollen som chef för utbildningsförvaltningens enhet för Kvalitetsstöd innebär att initiera, driva, utveckla och följa upp det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet i nära dialog med verksamheterna och enheten för ekonomistöd. Analys av resultat- och måluppfyllelse är centrala delar i detta arbete. Som chef för enheten förväntas du även leda specifika utvecklingsinsatser.

Enheten för Kvalitetsstöd består av ca 20 kompetenta och engagerade medarbetare organiserade i 4 olika stödteam. Dessa är digitaliseringsstöd; kvalitetsstöd; utredningsstöd och kansli samt HR-stöd. I varje team finns en samordnare. Rollen innebär ett resultatansvar för enhetens övergripande utveckling och dess verksamhet, personal och ekonomi. Som chef för utbildningsförvaltningens enhet Kvalitetsstöd rapporterar du till utbildningsdirektören och ingår i förvaltningens ledningsgrupp, som har ett övergripande perspektiv med medborgarna och det livslånga lärandet i fokus.

Ditt uppdrag omfattar bland annat:
• Förvaltningsövergripande beredning och genomförande av stödprocesser inom kvalitetsutveckling, HR, säkerhetsfrågor, strategisk digital utveckling samt utredningar och kansli.
• Ansvarar för ordning, reda och samsyn kring förvaltningens styrdokument och uppföljning av efterlevnad.
• Utveckling av skolformsövergripande frågor, planering, dialoger och upprättande av utbildningsförvaltningens planarbete.
• Ansvar för politisk ärendeberedning inför utbildningsnämnden.
• Bidra aktivt i frågor inom samtliga av förvaltningens ansvarsområden.
• Leda, inspirera och coacha enhetens medarbetare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med relevant akademisk examen samt erfarenhet av och kunskap om systematiskt kvalitetsarbete på utbildningsområdet. Du är väl förtrogen med och insatt i skolväsendets styrsystem. Att arbeta i en politiskt styrd organisation ser du som en möjlighet att vara med och bidra till en demokratisk utveckling av vårt samhälle. Erfarenhet av att praktisera arbetssätt där forskning och beprövad erfarenhet utgör grunden är för dig ett självklart sätt att ta dig an ditt uppdrag. Ledarskapserfarenhet är ett krav för tjänsten och förmågan att stimulera såväl enskilda medarbetare som arbetsgruppen till lärande och utveckling är av stor vikt. Du ser synergier och fördelar med samarbete och utveckling över verksamhetsgränserna och bidrar till att skapa en miljö där vi tar vara på den interna kompetens och erfarenhet som finns. Du skapar också förutsättningar för dina medledares kompetensutveckling!

ÖVRIGT
Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska.
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat.

Ansök, med cv och personligt brev, via http://www.mercuriurval.se (ref.nr SE-14098) så snart som möjligt. Vi intervjuar löpande.

Varmt välkommen med din ansökan!

Detta är en jobbannons med titeln "Chef för kvalitetsstöd" hos företaget Botkyrka kommun och publicerades på workey.se den 18 juni 2020 klockan 17:50.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey