• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten.

Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Forskargruppen
Forskargrupppen är en neurovetenskaplig forskargrupp som undersöker sjukdomsmekanismer vid olika hjärnsjukdomar (Parkinson’s sjukdom, Huntington’s sjukdom, stroke och hjärntumör) med fokus på förändringar vid blod-hjärnbarriären. Det ingår just nu fyra postdoktorer eller forskare, en doktorand och tre deltids-BMA samt en forskningsadministratör på deltid i gruppen. Arbete genomförs under handledning av adj. Prof Gesine Paul-Visse, MD, överläkare i neurologi, på Wallenberg Neurocentrum BMC A10. All utrystning finns inom gruppen eller dess nätverk (http://www.med.lu.se/multipark/technical_platforms). Tillgång till djurhus, confocal mikroskop, cellkultur lab, NGS platform, MESO QuickPlex SQ120 och FACS. Vi samarbetar med Sahlgrenska (https://proteomics.cf.gu.se) inom proteomic. Vi har samarbeten med olika forskargrupper, har journal clubs varje vecka och labmöten varje månad.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi söker nu en driven doktorand för en fyraårig tidsbegränsad anställning. Önskad start 2021-02-01 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att arbeta med stroke modeller in vivo och in vitro, med single cell analyser och bioinformatiska analyser, cPCR, Westernblot, ELISA och proteomic samt genetisk modifiering av celler. Doktoranden förväntas även att ta hand om transgena muskolonier, och att genomföra immunhistokemiska analyser och beteende tester.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- examen (minst 240 högskolepoäng) inom relevant medicinsk vetenskap (eller motsvarande utländsk examen)
- kunskap om beteendetester, cPCR, immunohistokemi
- erfarenhet av arbete med strokemodeller

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och för att vara aktuell för anställningen krävs att kandidaten är driven och ambititös, god förmåga att arbeta självständigt och i grupp, god planeringsförmåga.

Meriterande för anställningen:

- utbildning inom neurovetenskap 

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning
och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller de eftersökta kvalifikationerna, ett CV samt examensbevis.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Detta är en jobbannons med titeln "Doktorand i neurovetenskap" hos företaget Lunds Universitet och publicerades på workey.se den 7 december 2020 klockan 09:58.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey