• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Gävle är en kommun i utveckling. Hos oss kan du göra skillnad på riktigt. För alla som bor i Gävle. För Gävle som plats. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb, 7 500 kollegor och goda möjligheter för dig att växa. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen. Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!

I Gävle ska alla barn och elever utmanas och klara sin utbildning. Våra 3 300 medarbetare gör det möjligt genom kvalificerad och stimulerande undervisning. Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Hos oss får du vara med och utveckla bästa möjliga
förutsättningar för lärande. Vi siktar högt och utgår från att du också gör det. Vi gör Gävles framtid!

Gillar du ungdomar, kommunikation och goda relationer? Älskar du pedagogisk utveckling och medföljande utmaningar? Går du igång på tydliga mål, struktur och mätbara, utvärderingsbara resultat? Vi med! Och just nu behöver vi dig med start i augusti. Kanske skulle du passa på just vår skola? Hör av dig!

På Lillhagen rektorsområde arbetar vi utifrån våra prioriterade mål; Kunskap, Värdegrund och Likvärdighet. Till vår hjälp har vi flertalet förstelärare som arbetar områdesövergripande med samtlig personal på återkommande konferenser, studiedagar samt arbetslagsmöten. I positiv anda och med fokus på samarbete letar pedagogerna nya sätt att möta de behov som grupperna och eleverna har. I en lugn och trygg miljö arbetar vi engagerat och målinriktat på en skola nära skog och sjö. Till Bomhus tar du dig lätt från Gävle centrum med buss på ca 15 minuter.

På vår skola finns det välfungerande och främjande Elevhälsoteam; Eht där skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare och bitr. rektor ingår. Vi arbetar enligt Gävlemodellen, som är ett kommunövergripande trygghetsarbete och där samtlig personal involveras i värdegrundsarbetet. Att skapa goda relationer med elever är en grundpelare i vårt arbete. Varmt välkommen till oss!

ARBETSUPPGIFTER
Som elevassistent arbetar du med att hjälpa en enskild elev som behöver stöd för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Det kan handla om enskild elev med läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar. En del av din tjänst kan innebära att du arbetar med elever som läser enligt grundsärskolans kursplan.

Du kommer tillsammans med skolledning, lärare, vårdnadshavare och elev hjälpa till att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöras sig kunskap. Det kan innefatta att träna på vardagliga arbetsuppgifter och/eller vara ett stöd för eleven på raster, i omklädningsrum, på utflykter med mera. Du finns med under elevens hela skoldag.

Detta är en kombinationstjänst där du del av ditt uppdrag är mentor för en klass åk 8. Du har ett gemensamt ansvar för elevers sociala samt kunskapsmässiga utveckling tillsammans med undervisande lärare. Du genomför utvecklingssamtal, är med på elevhälsomöten samt arbetar främjande och förebyggande gällande elevers skolnärvaro. Du utmanar och stödjer eleverna i din mentorsklass så att de når goda studieresultat.

Mentorskapet som är en del av uppdraget innebär kommunikation med vårdnadshavare, insikt i grundskolans samt grundsärskolans kursplaner och kunskapskrav samt förmåga att förmedla detta till elev och vårdnadshavare i syfte att öka måluppfyllelsen.

KVALIFIKATIONER
För att du ska klara av det här uppdraget bedömer vi att du som lägst måste ha gymnasieexamen. Du ska kunna uppvisa ett aktuellt utdrag ur belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. För oss är det viktigt att du har erfarenhet av att arbeta inom skola samt har god kunskap om elever inom NPF. Du har kunskap om, och erfarenhet av, arbete med digitala verktyg och förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift.

Vi tror att du är en person som hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Du inger förtroende, skapar tilltro och tillit och du har en förmåga att sprida lugn och stabilitet. För oss är det viktigt att du är nyfiken, kreativ och öppen för nya lösningar vilket innebär att du frågar dig fram, tar egna initiativ och tar hjälp av kollegor när du behöver det. Du har också förståelse för andras situation, lyssnar och visar hänsyn.
För att klara uppdraget behöver du ha förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du behöver kunna samarbeta väl med personer i olika sammanhang och funktioner och du anpassar dig till olika situationer, och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt. Att du ser möjligheter i förändringar är viktigt för oss.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via Offentliga Jobb och inte via e-post eller pappersformat.

Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Detta är en jobbannons med titeln "Elevassistent/mentor i årskurs 7-9 till Lillhagsskolan" hos företaget Gävle kommun och publicerades på workey.se den 6 juli 2020 klockan 16:05.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey