• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av nio fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.

Teaterhögskolan Malmö, som är placerad mitt i Malmös kreativa Möllevångskvarter, är en del av den konstnärliga fakulteten vid Lunds Universitet. Årligen har drygt 100 personer Teaterhögskolan som sin studie- eller arbetsplats. Utbildningsuppdraget är 60 helårsplatser i form av fristående kurser, program på grund såväl som masternivå och forskning inom teater.

Teaterhögskolan i Malmö har en hög ambitionsnivå och vill vara en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom teaterområdet och samtidigt vara en relevant och öppen institution i Malmö. Vi erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill arbeta med undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå i ämnet rörelsegestaltning.

Ämnet är en viktig del i utbildningen av skådespelare. Vi arbetar i lärarlag och undervisningen planeras och genomförs i nära samarbete med övriga lärare på institutionen. Du bidrar aktivt till att studenterna tillägnar sig kunskap för att självständigt, kritiskt och reflekterande förhålla sig till kropp och rum i det sceniska arbetet.

I anställningen ingår dessutom att:

- Ansvara för och utveckla rörelseämnet inom institutionens kurser och program tillsammans med övriga kollegiet
- Aktivt delta i institutionens interna arbete med att utveckla kandidatinriktningarna skådespeleri i nära samarbete med övriga lärare på institutionen
- Arbeta med kursadministration såsom planering och kursvärdering
- Aktivt följa och bidra till studenternas konstnärliga utveckling
- Utveckla samverkan såväl internt inom Teaterhögskolan som med externa aktörer
- Aktivt följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på Teaterhögskolan

Som universitetsadjunkt har du en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på Teaterhögskolan samt att vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda Teaterhögskolan så att det gagnar verksamheten.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med skådespelarens konstnärliga processer och med kroppen som skådespelarens instrument samt att du har en flerårig erfarenhet av att undervisa i rörelse.
Du behöver dessutom kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på minst ett skandinaviskt språk och på engelska.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som universitetsadjunkt gäller följande bedömningsgrunder enligt Lunds universitets anställningsordning;

• Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår
• God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisningen och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder
• Mycket god yrkeserfarenhet och annan erfarenhet av relevans för anställningen

För denna anställning gäller även följande bedömningsgrunder vilka kommer att bedömas i prioriteringsordning:
1. Dokumenterad erfarenhet av undervisning i rörelse för skådespelare på högskolenivå eller motsvarande
2. Pedagogisk skicklighet; visad pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang inom eller utom högskolan
3. Dokumenterad erfarenhet av olika undervisningsformer så som kunskap inom diverse rörelsebaserade rutiner såsom dans, mask, clown, kampsport, akrobatik, stagefighting och examinationsformer samt förmåga att utveckla och genomföra utbildning av hög kvalitet. Meriterande är djup kompetens i en metod som syftar till skådespelarens funktionella kroppshållning, till exempel Orestmetoden, Feldenkrais, Alexanderteknik eller motsvarande.
4. Förmåga att beskriva och reflektera kring den egna undervisningen och det egna pedagogiska förhållningsättet
5. Dokumenterat god samarbetsförmåga
6. Visad administrativ skicklighet
7. Intresse för konstnärlig forskning

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta två åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen

Anställningens omfattning är deltid om 50% och är tidsbegränsad till tre år enligt HF 4:10. Den sammanlagda anställningstiden enligt HF 4:10 får omfatta högst tio år. Tillträde under hösten 2020 eller enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Detta är en jobbannons med titeln "Universitetsadjunkt i rörelse" hos företaget Lunds Universitet och publicerades på workey.se den 6 juli 2020 klockan 15:30.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey