• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning.

Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Fakulteten finns i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institutionen Naturvetenskap, matematik och samhälle
Anställningarna har sin placering vid institutionen Naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS). Institutionen har ca 50 anställda och bedriver undervisning, forskning och utvecklingsarbete. Forskningen på NMS är inriktad mot utbildning och lärande i naturvetenskap, hållbarhet och matematik i förskola, skola och lärarutbildning.

Forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter
Forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter samlar doktorander som intresserar sig för globalisering, mångkulturalitet och utbildning. Inom ramen för fem olika forskarutbildningsämnen undersöks hur utbildning organiseras och lärande sker i ett samhälle präglat av migration, digitalisering och politisk rörelse.

Dessa processer har bidragit till nya mångkulturella och transnationella sammanhang i vilka barndom och vuxenhet formas och innebär förändringar i skola, samhälle och människors vardagsliv.

Forskarutbildningsämnet Naturvetenskapernas och matematikens didaktik söker två doktorander som ska ingå i forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter.

https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarskolor/larande-i-mangkulturella-samhallskontexter/

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Forskningen inom ämnet Naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMDI) strävar efter ökad kunskap om lärande, undervisning, ämnesinnehåll, demokratifrågor och identitetsskapande i relation till skolämnen samt förskoleverksamhet inom naturvetenskap och matematik.

Vid Malmö universitet är ämnet kopplat till forskningsmiljön SISEME – Studies in Science, Environmental and Mathematics Education som framförallt anlägger didaktiska, samhälleliga och språkliga perspektiv på lärande och utbildning i nämnda ämnen.

Inom ämnet NMDI söker vi två doktorander inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik som ska ingå i forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter (se ovan). Vi välkomnar ansökningar som fokuserar utmaningar och möjligheter för skolämnen och förskoleverksamhet inom naturvetenskap och matematik. Nedan anges några områden som forskningsmiljön särskilt intresserar sig för, men doktorandtjänsterna är öppna även för andra inriktningar.

Vi ser gärna ansökningar som berör kulturellt och språkligt heterogena klassrum och andra miljöer utifrån aspekter som literacy, normer, identitetsskapande och hur arbete för likvärdighet, hållbarhet och handlingsberedskap inom och genom de naturvetenskapliga ämnena och matematik kan bedrivas och utvecklas.

Vi ser gärna ansökningar som berör såväl synen på bildning som ämnesinnehållet, exempelvis frågeställningar relaterade till hälsa, sex och samlevnad, digitala informationssystem, naturvetenskapernas karaktär, uttrycksformers roller, bedömning och återkoppling och klassrumsprocesser i relation till beslut i skolan som system och i relation till lärarutbildning.

Vi ser gärna ansökningar som berör nuvarande, framtida och historiska globaliseringsprocesser, exempelvis förändringar vad gäller informationsflöden, digitalisering, teknikanvändning, miljöutmaningar och utbildningspolicy, exempelvis PISA.

 

För mer information om tjänsten och hur du ansöker, klicka på länken nedan:

http://web103.reachmee.com/ext/I005/1015/job?site=6&lang=SE&validator=df9f5539db53eab37b3e3087d2a2669b&job_id=1660

Välkommen med din ansökan!

Detta är en jobbannons med titeln "Doktorander i naturvetenskapernas och matematikens didaktik" hos företaget Malmö Universitet och publicerades på workey.se den 4 december 2020 klockan 13:59.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey