• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten.

Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Vid BKV finner du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/bkv

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Universitetslektor i logopedi
med placering vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Ämnesområde
Logopedi

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnet logopedi är läran om människans kommunikations-, språk-, tal-, röst- och sväljfunktioner, förekommande störningar och behandlingen av dessa. Logopedi är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde med kopplingar till psykologi, fonetik, lingvistik, medicin och pedagogik.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Anställningen utgörs av undervisning, handledning och examination av examensarbeten på logopedprogrammet.

Dessutom kan större centrala administrativa uppdrag inom programmet ingå, såsom till exempel medverkan inom programledning, vilket innebär att erfarenhet av utbildningsadministrativt arbete är meriterande. Erfarenhet av undervisning på logopedprogram samt forskning med relevans för logopediska patientgrupper är meriterande. Att arbeta med undervisning inom logopedprogrammet innebär att man kommer att ha kontakt med olika grupperingar och yrkeskategorier på såväl universitetet som inom sjukvårdsregionerna varvid en god samarbetsförmåga krävs. Som aktiv lärare på programmet krävs också ett genuint intresse för att bidra till en konstruktiv lärmiljö och att upprätthålla ett gott samarbetsklimat med studenterna.

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska vilket innebär att innehavaren av anställningen behöver behärska svenska språket väl.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Se liu.se 

Tillträde
Enligt överenskommelse 

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Sista ansökningsdag
Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 augusti 2020. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Detta är en jobbannons med titeln "Universitetslektor i logopedi" hos företaget Linköpings Universitet och publicerades på workey.se den 6 juli 2020 klockan 15:13.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey