• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

vid Företagsekoniomiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-06-30.

Företagsekonomiska institutionen är en av de större institutionerna inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten med ca 150 anställda och ca 2 000 studenter per läsår. Undervisningen på institutionen är inriktad mot alla aspekter av företagsekonomisk verksamhet från redovsining, markandsföring, till finans och management studier, och undervisningen för de aktuella lektoraten är inriktad mot management och organisation studier.

Ämne/ämnesbeskrivning
Alltsedan födelsen av det moderna företagandet har frågan om hur man ska leda och administrera organisationer tilldragit sig stort intresse bland forskare inom en rad olika discipliner. Till att börja med var det främst ingenjörerna som satte sin prägel på debatten. Så småningom skulle dock även psykologer, sociologer, nationalekonomer, statsvetare och antropologer komma att blanda sig i diskussionen. Och därmed har det med tiden växt fram ett brett, tvärvetenskapligt ämne, som idag allmänt går under beteckningen "management- och organisationsstudier".

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår forskning, undervisning och handledning på grund-, avancerad och forskarnivå, samt administration.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, och särskild vikt kommer fästas vid kunskaper och undervisnings erfarenhet på management och organisationsstudier såväl på introduktionsnivå som på mer avancerad nivå.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Språkkunskaper i svenska kommer att vara särskilt meriterande i denna undervisningsinriktade tillsättning, då en del av de kurser som utgör behovet för denna utlysning ges på svenska.

Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt tillmäts dessutom administrativ förmåga samt förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor
Anställningens omfattning uppgår till maximalt 60% och kan fördelas över 1 till 2 anställningar från 20% till 60 % beroende på denna fördelning. Anställningen/anställningarna är tidsbegränsade under en period om 4 till 10 månader. Anställningens omfattning avgörs av verksamhetens behov samt vilka möjligheter och önskemål den/de som erbjuds anställning har.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av sektionschefen på managementsektionen, Rickard Grassman, tfn 08-16 2362, [email protected].

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, [email protected], samt [email protected] (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Detta är en jobbannons med titeln "Universitetslektor i företagsekonomi, management och organisation" hos företaget Stockholms Universitet och publicerades på workey.se den 18 juni 2020 klockan 16:43.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey