• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Välkommen till kommunen som är tillräckligt stor för att driva utveckling och tillräckligt liten för att du ska kunna påverka mer än den egna arbetsplatsen. Tillsammans skapar vi Alingsås!

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola, familjedaghem, fritidshem, grundskola och grundsärskola åk F-9. Verksamheten består av 30 förskolor, 5 familjedaghem, 17 grundskolor varav tre skolor är högstadieskolor, en skola är F-9 och övriga skolor är F-6. Barn- och ungdomsförvaltningen omfattar cirka 1800 barn i förskolan och drygt 4500 elever i skolan. I verksamheten arbetar cirka 1000 medarbetare.

I Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar vi utifrån ett systemteoretiskt perspektiv och förhållningssätt. Med engagemang, öppenhet och respekt formar vi tillsammans förskolor och skolor med Lust att Lära för alla. I Alingsås gör vi oss engagerade. Som medarbetare tar du ansvar och du ges möjlighet att skapa mening och göra skillnad. Genom nyfikenhet och aktivt lyssnande skapar du förutsättningar för utveckling. Du har Alingsåsaren i fokus och verkar för att ge en god samhällsservice.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att ha en aktiv roll i att utveckla verksamheten för förvaltningens barn och elever i ett 1-16 års perspektiv där varje process utgår från mötet mellan barn/elev och pedagog. Som verksamhetschef driver och leder du processer både självständigt och tillsammans med andra. Du ingår i Barn- och ungdomsförvaltningens ledningsgrupp som med en samlad kompetens styr och leder förvaltningen så att verksamhetens mål uppnås. Förvaltningens ledningsgrupp består av verksamhetschefer, administrativ chef och förvaltningschef som också leder gruppen.

Du leder med ett tydligt, aktivt och närvarande ledarskap och som verksamhetschef ansvarar du för verksamhet, personal och ekonomi inom ditt uppdragsområde. Ditt ansvars- och uppdragsområde kommer att vara skola. Förändringar och omfördelning av ansvar kan komma att ske inom ledningsgruppen utifrån gruppens samlade kompetens.

I Barn- och ungdomsförvaltningen pågår utvecklingsarbete för att nå ökad måluppfyllelse, forma en hållbar organisation med en god arbetsmiljö och som kan möta de utmaningar som förskola och skola står inför. Förskolans och skolans inre arbete och organisation utvecklas för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla barn och elever. Som verksamhetschef leder du dessa processer tillsammans med övriga verksamhetschefer och andra nyckelpersoner. Ett aktuellt arbetsområde är det systematiska kvalitetsarbetet som utgör ett stöd för ett tydligt ledarskap med fokus på förbättrad kvalitet och ökad måluppfyllelse. Som verksamhetschef är du chef för rektorer och balanserar krav på uppföljning med ett tillitsbaserat ledarskap.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har ledarerfarenhet från förskola och skola samt erfarenhet av att direkt eller indirekt leda andra chefer. Du har en högskoleutbildning inom pedagogik eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har gått rektorsutbildningen eller har annan ledarskapsutbildning med inriktning mot förskola och skola. Du är väl förtrogen med verksamhetsområdet, är grundad i ditt ledarskap och kan därmed leda arbetet med de utmaningar som förskola och skola står i.

Du har god kunskap inom personal- och arbetsmiljöfrågor och ser vikten av samverkan. Du är väl förtrogen med lagstiftning och statliga styrdokument för förskola och skola. Du har förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation. Du ser förskolan och skolan i ett kommungemensamt sammanhang och tolkar omvärldens krav på kommunen och omsätter och förmedlar kraven i den egna verksamheten.

Du är analytisk och strategisk, lyhörd och tydlig och har förmåga att skapa engagemang. Du innehar en god samarbetsförmåga och ser vikten av att arbeta tillsammans. Du kan skapa tydliga strukturer och driva utveckling. Att du har en god digital kompetens och en god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift är en förutsättning.

ÖVRIGT
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Offentliga jobb.

Vi gjort våra val av annonskanaler och vill ej ha kontakt med försäljare eller rekryterings- och bemanningsföretag.

Detta är en jobbannons med titeln "Verksamhetschef till Barn- och ungdomsförvaltningen" hos företaget Alingsås kommun och publicerades på workey.se den 6 juli 2020 klockan 13:15.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey