• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Institutionen för Ekologi
På Institutionen för Ekologi i Uppsala bedrivs forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vi studerar effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter, marknäringstillstånd och växthusgasbalanser. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att begränsa pågående klimatförändringar, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt bekämpa skadegörare i såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i urban miljö. Se också: https://www.slu.se/institutioner/ekologi/

Doktorand i Biologi med inriktning Ekologi: Skötsel av infrastrukturmiljöer för att gynna biologisk mångfald
Innehållsbeskrivning:
Söker du ett doktorandprojekt där du, baserat på grundlig ekologisk förståelse, utvecklar rekommendationer för naturvård?

För att stoppa minskningen av biologisk mångfald krävs okonventionella metoder. Vägkanter, och andra infrastrukturmiljöer, upptar stora ytor och har först fram som möjliga ersättningsmiljöer för växter och insekter som minskar på grund av förlusten av ängs- och hagmarker. Det pågår olika initiativ för att sköta vägkanter och andra infrastrukturmiljöer för att gynna biologisk mångfald, men det är oklart vilken effekt dessa åtgärder har. I detta projekt kommer du att undersöka i vilken utsträckning anpassad skötsel av infrastrukturmiljöer kan bidra till att minska förlusten av biologisk mångfald.

Du kommer att analysera befintlig data över biologisk mångfald i relation till nuvarande och historisk markanvändning för att avgöra i vilken utsträckning biologisk mångfald i infrastrukturmiljöer beror på nuvarande skötsel eller historiska faktorer. Du kommer att sätta upp ett fältexperiment för att utvärdera om anpassad skötsel av vägkanter gynnar pollinerande insekter, eller om det finns en risk att blomrika vägkanter blir en ekologisk fälla. Slutligen kommer du att undersöka om artrika vägkanter bidrar till ökad pollinering i det omgivande landskapet. Projektet kommer att utföras i samverkan med bl.a. Trafikverket, och i samarbete med ett parallellt projekt vid Lunds universitet.

Internationella samarbeten och studentutbyten är vanliga i vårt team och studierna kan innefatta en vistelse med en forskargrupp i utlandet.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en masterexamen eller motsvarande i biologi eller miljövetenskap med inriktning mot ekologi, och ska ha ett starkt intresse för både teoretiska och tillämpade frågeställningar inom ekologi. Kurser på avancerad nivå i populations- eller samhällsekologi, naturvårdsbiologi och landskapsekologi är meriterande, liksom erfarenhet av fältarbete med insekter och växter. Färdigheter i att planera, utföra och rapportera vetenskapliga studier, liksom erfarenhet av statistiska analyser och analyser i GIS är meriterande. Sökande ska ha förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Bevisad utmärkt förmåga att kommunicera i skriven och talad engelska är nödvändigt. Eftersom fältarbete kommer att äga rum i Skåne krävs att man är beredd att vara hemifrån under perioder. Körkort är ett krav.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
Enligt överenskommelse, dock senast 1 december 2020.

 

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-08-07.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på http://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

http://www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Detta är en jobbannons med titeln "Doktorand, Biologi" hos företaget Sveriges Lantbruksuniversitet och publicerades på workey.se den 18 juni 2020 klockan 15:32.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey