• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Ref: 20230221

Arbetsuppgifter
I din roll som uppsökande arbetsmarknadssekreterare i projektet "Uppsök Ung Malmö" kommer du att arbeta med att skapa kontakt och relationer med "unga vuxna" i åldern 18-29 år som saknar sysselsättning i form av arbete eller studier. Syftet med det uppsökande arbetet är att öka tillgängligheten, informera om att Ung Malmö finns och vilket stöd som kan erbjudas. Uppdraget handlar i stor mån om att skapa relationer med ungdomar som bygger på frivillighet, tillit och respekt samt att identifiera vilka insatser som krävs för att de som ingår i vår målgrupp etablerar en kontakt med relevant myndighet för att på sikt komma ett steg närmare jobb och studier.

Som uppsökande arbetsmarknadsekreterare har du som huvudsakligt uppdrag att ge service på plats i form av vägledning, coachning, information m.m. och även arbeta för att öka interaktionen med övriga aktörer som möter ungdomar, som varken arbetar eller studerar, i staden. Vi kommer också fokusera på att skapa en bättre struktur, kontinuitet och hållbara strategier kring uppsökande arbete, riktat såväl mot stadens verksamheter som externa aktörer samt en ökad samverkan. 

Kvalifikationer
Krav:

• Högskoleexamen med beteendevetenskaplig eller samhällsvetenskaplig inriktning som arbetsgivaren bedömer är relevant för befattningen (om minst 180 hp)
• Erfarenhet av relationsskapande arbete riktat mot ungdomar som lever i utsatthet
• Erfarenhet av att samarbeta med civilsamhället och andra aktörer som jobbar med den aktuella målgruppen

Meriterande:

• Erfarenhet av arbete som inneburit motiverande/coachande samtal, gärna med inriktning mot ungdomar
• Erfarenhet av socialt arbete, gärna med inriktning mot ungdomar
• Erfarenhet av fältbaserat arbete
• Språkkunskaper utöver svenska och engelska som arbetsgivaren bedömer relevant urifrån verksamhet och målgrupp
• Erfarenhet av att arrangera kampanjer och olika evenemang riktade till ungdomar

Det uppsökande arbetet bygger på att få ungdomars förtroende och att relationer skapas på frivillig basis. Vi söker därför dig är utåtriktad och som har en god förmåga och ett intresse för att skapa kontakt med dem som ingår i vår målgrupp och bygga och bibehålla relationer. Arbetet kräver en god förmåga att möta respektive ungdom i just den situation som hen befinner sig och att du verkar för att  etablera en "personkontinuitet" i de miljöer där vår målgrupp osystematiskt vistas.

Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du behöver ha en god samarbetsförmåga och vara socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Det är också viktigt att du har en professionell och positiv attityd och framtoning i ditt arbete, hög integritet samt en god förmåga att skilja på "personligt och privat" i arbetet med att skapa kontakt och bygga relationer med dem i vår målgrupp som vill undvika vuxenvärldens insyn. 

För att lyckas i rollen behöver du vara bekväm med att ta egna initiativ och att självständigt strukturera och driva ditt arbete. Du behöver ha en god förmåga att anpassa din kommunikation till mottagaren i såväl tal som skrift. Du handlar i enighet med fattade beslut och ansvarar för att uppdraget uppfyller fastställt mål och syfte inom givna ramar. Arbetet ställer även krav på att du är flexibel och adaptiv och snabbt kan göra en helhetsbild av den unges situation med respekt för dennes integritet och att du agerar i enlighet med fattade beslut och tar ett personligt ansvar för att uppfylla fastställda mål inom våra ramar. 

I denna rekrytering kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet.

Arbetet kommer att omfatta kvälls- och helgarbete utifrån verksamhetens behov.

Om arbetsplatsen
Målgruppen för projektet är unga som idag varken arbetar eller studerar och som riskerar långtidsarbetslöshet. Projektet riktar sig till unga som idag inte har någon etablerad kontakt med myndigheter. Det innebär ett tätt samarbete med parter som kommer i kontakt med målgruppen. Genom uppsökande aktiviteter kommer vi i kontakt med ungdomarna och tanken är att dessa så småningom skrivs in i ordinarie verksamhet Ung Malmö där de erbjuds insatser för att stärka deras ställning på arbetsmarknaden och övergå till arbete eller utbildning.

Förväntade effekter av projektet är att arbetslöshet och utanförskap har motverkats.  För att nå dessa resultat och effekter behöver projektet arbeta aktivt med direkt och indirekt uppsök samt skapa samverkan med övriga aktörer som kommer i kontakt med målgruppen. På individnivå finns en förväntan att bryta utanförskap. Projektet ska bidra till att underlätta unga Malmöbors etablering på arbetsmarknaden och deltagande i utbildning genom inskrivning på Ung Malmö där de erbjuds insatser.

Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka malmöbor. Tillsammans med malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten
Anställningsform: Projektanställning som löper till och med 2026-02-28
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 5
Tillträde: 2023-03-01 eller enligt överenskommelse.

Övrigt
I denna rekrytering ber vi dig bifoga ditt CV samt svara på urvalsfrågor som är viktiga för att bedömningen av alla kandidater blir likvärdig. Vi har därför valt att utesluta det personliga brevet. Intervjuer kan komma att ske löpande. 

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

Detta är en jobbannons med titeln "Arbetsmarknadssekreterare till "Uppsök Ung Malmö"" hos företaget Malmö kommun och publicerades på workey.se den 25 januari 2023 klockan 20:49.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey