I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen.

Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.

Äldreomsorgsförvaltningen består av 300 medarbetare som leds av 9 enhetschefer tillsammans med äldreomsorgschefen.

ARBETSUPPGIFTER
När vår nuvarande äldreomsorgschef nu går vidare till annat uppdrag söker vi en äldreomsorgschef som med nyfikenhet och engagemang vill vara med och bidra till en positiv utveckling för äldreomsorgen och Oxelösunds kommun. Vi har kommit en bra bit på vägen. Under 2019 och 2020 har ett förändringsarbete genomförts för att anpassa verksamheten efter nyckeltal för jämförbara kommuner, delar av detta arbete kvarstår. Fokus är att skapa en hållbar verksamhet och ekonomi samtidigt som nöjdhet och kvalité för brukare ska bibehållas. Äldreomsorgschefen har en mycket viktig roll i det fortsatta arbetet.

Oxelösunds kommun arbetar aktivt med verksamhetsutveckling och vi tror att just du och dina framtida medarbetares idéer är nyckeln till vår kommuns framtid. Vi tror därför att om du är en kreativ person med driv för att utveckla framtidens äldreomsorg utifrån befintliga förutsättningar så kommer du trivas extra bra hos oss. Vi erbjuder dig en utmanande och verksamhetsnära chefsroll där dina handlingar och beslut gör skillnad för hela Oxelösunds framtid.

Som äldreomsorgschef har du det övergripande ansvaret för äldreomsorgen i kommunen, innefattande särskilt boende och hemtjänst. I detta ingår ledningsuppgifter som rör förvaltningens samlade planering, uppföljning, styrning och utveckling utifrån kommunens vision, mål, budget, styrmodell och riktlinjer och samarbete/samverkan med övriga kommunala förvaltningar och andra organisationer. Som Oxelösunds representant förväntas du aktivt delta i och bidra till det mellankommunala och regionala samarbete som sker rörande äldreomsorg i Sörmland.

Du arbetar under Vård- och omsorgsnämnden och rapporterar direkt till nämndens politiker men är direkt underställd kommunchefen och ingår i kommunens koncernledningsgrupp. Hos oss har vi nära till varandra och våra beslutsvägar är korta, vi är snabba och smidiga. I alla förvaltningsfrågor är helhets- och koncernperspektiv viktiga, ditt engagemang, din delaktighet och ditt ansvarstagande som en av medlemmarna i koncernledningsgruppen gör skillnad.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning med för tjänsten relevant inriktning alternativt dokumenterad erfarenhet som bedöms likvärdig samt god kunskap om Hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Du har erfarenhet av arbete från ledande befattning med ansvar för äldreomsorg i en politiskt styrd organisation. Du har erfarenhet av ledarskap genom att leda ledare i en miljö där kontinuerligt lärande- och förändringsarbete bedrivs. Du är väl förtrogen med att leda strategiskt kvalitéts- och utvecklingsarbete och vi ser gärna att du har erfarenhet av innovationsarbete.

Du har förmågan att planera långsiktigt samtidigt som du kan fatta snabba beslut utifrån rimliga konsekvensanalyser och agera utifrån dessa. Att ta ett tydligt helhetsansvar både för den egna förvaltningen som kommunen i stort är självklart för dig.

Som person är du utvecklingsorienterad, tydlig, analytisk och strukturerad. Du har en mycket god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer, såväl internt som externt. Ditt kommunikativa och coachande ledarskap skapar engagemang, delaktighet och motivation hos dina medarbetare.

ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.

Då Oxelösunds kommun ingår i finskt förvaltningsområde ser vi gärna sökande med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.

Oxelösunds kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd.

Detta är en jobbannons med titeln "Äldreomsorgschef" hos företaget Oxelösunds kommun och publicerades på workey.se den 3 juli 2020 klockan 13:40.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey