• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Två doktorander i ekonomisk historia

Enheten för ekonomisk historia är forskningsintensiv och sysselsätter ca 15 personer: lektorer, teknisk/administrativ personal och doktorander.

Ekonomisk-historia har en forskarutbildning som delvis sker i samarbete med andra lärosäten i landet. Forskningen inom ämnet publiceras regelbundet i svenska och utländska tidskrifter och utnyttjar både kvantitativa och kvalitativa metoder som viktiga verktyg. Ekonomisk historia har väl utvecklade forskningssamarbeten på lokal, nationell och internationell nivå inom följande områden: näringslivshistoria, miljö- och energihistoria, finanshistoria, ekonomisk tillväxt och omvandling, politisk ekonomi samt agrarhistoria. Mer information finns på hemsidan: https://www.umu.se/enheten-for-ekonomisk-historia/forskning/

Arbetsuppgifter
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning som avses resultera i doktorsexamen. Arbetet innefattar såväl egen forskning samt deltagande i forskarutbildningskurser. I viss omfattning kan anställningen innehålla viss undervisning eller annan institutionstjänstgöring på ekonomisk-historiska institutionen. Omfattningen av denna tjänstgöring kan maximalt uppgå till 20 procent av full arbetstid. Anställningstiden utökas i så fall i motsvarande utsträckning till högst fem år. 

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- Avlagt examen på avancerad nivå, eller
- Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

(Högskoleförordningen 7 kap, 39 §)

Särskild behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/fn--beslut-ekonomisk-historia.pdf

Övriga krav
Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrund
Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, se studieprogram för forskarutbildningen i ekonomisk historia.

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

- Kvalitet och innehåll i den sökandes tidigare arbete, till exempel mastersuppsats.
- Förmåga att aktivt deltaga i institutionens forskningsmiljö.
- Bedömd förmåga till självständigt vetenskapligt arbete.
- Avhandlingsplan
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Relevant utbildningsbakgrund.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Projekt
Doktorandenanställningen genomförs som ett självständigt arbete inom egen vald inriktning. Därför fästs stor vikt vid den bifogade avhandlingsplanen. 

Villkor
Tidsbegränsad anställning på fyra år vid heltidsstudier. Anställningens beräknade startdatum är 201001 eller enligt överenskommelse. 

Lönesättning sker i enligt med fastställd lönetrappa för doktorandbefattningar.

Endast den som är antagen till forskarutbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100 (Högskoleförordningen 5 kap).

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökningsförfarande
Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi senast 200831. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan.

Till ansökan ska bifogas:

- Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen (maximalt tre sidor).
- En avhandlingsplan (maximalt tre sidor)
- Curriculum Vitae.
- Betyg och examensbevis.
- Uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.
- I förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå.
- Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.

Sökande uppmuntras att ge namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner. Eventuella rekommendationsbrev kommer inte att beaktas i samband med ansökningen.

Umeå Universitet välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämlikhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan!

Kontaktperson för utlysningen 
Föreståndare Fredrik Olsson-Spjut: +46 (0)907866034
e-mail: [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Detta är en jobbannons med titeln "Doktorander i Ekonomisk historia" hos företaget Umeå Universitet och publicerades på workey.se den 18 juni 2020 klockan 14:49.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey