• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildning och forskning inom Biblioteks- och informationsvetenskap, Pedagogiskt arbete samt Handel och IT.

Akademin har en forskarutbildning inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, och arbetar målinriktat för att etablera forskarutbildningar också inom Pedagogiskt arbete och Handel och IT.

Inom akademin bedrivs utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, och här utbildas bland annat bibliotekarier, förskollärare, grund- och ämneslärare, systemarkitekter och webbredaktörer.

Inom akademin finns också verksamheter som särskilt avser att bidra till samverkan mellan högskolan och det omgivande samhället inom nämnda områden: Regionalt utvecklingsCentrum (RuC), Centrum för digitalisering och Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC).

Bibliotekshögskolan, sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap söker en universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap.

Biblioteken har en betydelsefull roll i det alltmer digitaliserade samhället och inom biblioteks- och informationsvetenskapen studeras denna roll utifrån flera olika perspektiv. Bibliotekens roll och uppdrag i samhället för informationsförsörjning och förmedling av information och kultur i förhållande till demokrati och delaktighet är centrala områden inom ämnet och för denna anställning. Inriktningen är betydelsefull vid sektionen och alltmer efterfrågad inom forskning, utbildning och inom uppdragsverksamhet.

Arbetsbeskrivning
En universitetslektor ägnar sin tid åt forskning och utbildning på samtliga nivåer, samt samverkan inom akademin och med det omgivande samhället. Aktiv medverkan i sektionens forskningsmiljö och forskargrupper samt egen forskning med inriktning mot anställningens områden ingår. Inom ramen för tjänsten finns mycket goda möjligheter att bidra till den strategiska utvecklingen av den nationellt unika forskningsmiljön med inriktning mot kultur- och bibliotekspolitik som finns vid sektionen.

I anställningen ingår undervisning i form av föreläsningar, seminarier och uppsatshandledning och relaterade administrativa arbetsuppgifter, t.ex. deltagande i möten samt utveckling av sektionens pedagogiska arbete i kurser och utbildningsprogram. Undervisningen genomförs i kandidatprogrammen Bibliotekarie och i program på masternivå, samt i forskarutbildningen i Biblioteks- och informationsvetenskap. Utvecklingsarbetet präglas av högskolans inriktning mot hållbar utveckling.

Följande områden är aktuella:

• Biblioteks- och kulturpolitik
• Biblioteks- och kultursektorns struktur och organisation
• Bibliotekens och bibliotekarieprofessionens roll och uppdrag
• Samhällsvetenskaplig teori och metod, både kvantitativa och kvalitativa ansatser

Kvalifikationer
För detaljerad information om de kvalifikationer som krävs för anställningen, vänligen se högskolans hemsida: hb.se/lediga-anstallningar

Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 2020-12-01 eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Borås
Diarienummer: PA 2020/171

Kontakt 
Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Monika Johansson via mail [email protected]. Fackliga företrädare är Magnus Sirhed, OFR-ST och Charlotte von Essen, Saco-S, de nås via högskolans växel tfn 033-435 40 00.

Ansökan 
Du ansöker om anställningen via vår hemsida genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen.

Skriv tydligt i din ansökan vad du söker för anställning och ange diarienummer. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

• Personligt brev
• CV med referensuppgifter och löneanspråk
• Meritportfölj, vilket innebär skriftlig redogörelse både för den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten, dokumentation av lärarskickligheten inklusive självvärdering. Mall finner du på vår hemsida.
• En publikationslista
• Högst sju publicerade arbeten eller andra meriter du vill åberopa
• Intyg/betyg och övriga merithandlingar

Kontakta HR om du har vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum. Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt.

Välkommen med din ansökan senast 2020-08-15.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

För mer information om anställningen och hur du ansöker samt mall för meritportfölj, vänligen se högskolans hemsida: hb.se/lediga-anstallningar

Detta är en jobbannons med titeln "Universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap" hos företaget Högskolan i Borås och publicerades på workey.se den 18 juni 2020 klockan 14:53.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey