Är du redo för en större uppgift?

Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Polismyndighetens ekonomiavdelning har som uppdrag att utforma och driva myndighetens strategiska styrning och uppföljning som fastställer vad myndigheten ska uppnå för resultat och effekter. Avdelningen fördelar ekonomiska medel för att verksamheten ska kunna nå beslutad riktning och följer upp att medlen används på ett effektivt och hållbart sätt.

Vi säkerställer också en rad andra förutsättningar för att polisen ska kunna nå sina mål, t ex. genom att möta verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler samt material och utrustning. Vi tillhandhåller också en ändamålsenlig service inom områdena lokalvård och fordonsservice och samordnar Polismyndighetens miljö- och hållbarhetsarbete.

Enheten för finansiell styrning ansvarar för att myndigheten har en korrekt och rättvisande ekonomisk redovisning. Därutöver svarar enheten för arbetet som ska säkerställa att myndigheten hushåller väl med statens medel genom effektiva och ändamålsenliga processer för medelsfördelning, uppföljning, prognoser samt nyttoanalyser.

Enheten är inne i ett spännande och intensivt förändringsarbete som bl.a. innebär att vi ska tillgodogöra oss digitaliseringens möjligheter.

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som finansiell controller externfinansierade projekt kommer du att arbeta i nära samarbete med verksamheten och företrädare för projekten såsom projektledare, projektägare och i förekommande fall projektadministratörer.

Arbetet utförs med hög grad av självständighet och omfattar kvalitetssäkring av redovisningen i projekten, budgetering, uppföljning, analys, prognos och rapportering av projekten . Du deltar i budget- och uppföljningsdialoger samt analyserar och rapporterar utfall till företrädare för projekten samt till finansiär.

I arbetet ingår också att upprätta kalkyler och ta fram finansiella beslutsunderlag därutöver tillkommer visst arbete i samband med årsbokslut. Du kommer även att arbeta med utveckling av ekonomiarbetet och vi ser gärna att du är intresserad och engagerad av det.

KVALIFIKATIONER
Detta är en möjlighet för dig som har:

• relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper/erfarenheter förvärvade på annat sätt
• aktuell erfarenhet av arbete med liknande arbetsuppgifter
• goda kunskaper i svenska både tal och skrift
• kunskaper i engelska både tal och skrift

Det är meriterande om du har:

• arbetat inom offentlig och statlig verksamhet
• erfarenhet av att arbeta i komplexa organisationer
• erfarenhet och intresse av ständigt förbättringsarbete i vardagen

Personliga egenskaper

För att lyckas i rollen krävs att du är analytisk, strategisk med förmåga att identifiera vad som är viktigast och att du kan se helhet. Du är kommunikativ och har en god pedagogisk förmåga, då du i dialogen med budgetansvariga chefer och projektledare ska kunna förklara ekonomiska samband. Du trivs med att vara självgående och ta egna initiativ inom givna ramar, men du kan också snabbt skifta fokus när situationen kräver det.

Du agerar professionellt och har förmåga att se uppdraget och din roll i en helhet. Du gillar att samarbeta på olika organisatoriska nivåer. Vi värdesätter din vilja och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten. Du är även nyfiken på den digitala utvecklingens möjligheter.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Arbetsort: Stockholm, (Kungsholmen)

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 9 decr 2022. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit. Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

Säkerhetsprövning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på http://www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Detta är en jobbannons med titeln "Finansiell controller till externfinansierade projekt i Stockholm" hos företaget Polismyndigheten och publicerades på workey.se den 25 november 2022 klockan 09:33.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey