I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar.

Vi gör varandra bättre.

Vilka är vi?
Myndighetsavdelningen arbetar med myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

I uppdraget ingår att vi utreder, beslutar och följer upp insatser till personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning är i behov av stöd och omsorg.

På handläggarenheten arbetar biståndshandläggare enligt socialtjänstlagen. Enheten består av tre team som sitter i Visby, Hemse och Slite.

På avdelningen finns också mottagningsenheten där biståndshandläggare i huvudsak arbetar med stöd i samband med utskrivning från slutenvården, samt ett team som fördelar bostäder. På enheten arbetar även avgiftshandläggare, ekonomiassistenter, samt en samordnare för våld i nära relationer. På funktionshinderenheten arbetar biståndshandläggare enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), samt sker handläggning enligt bostadsanpassningsbidragslagen.  

Myndighetsavdelningen är inne i en stark och spännande utvecklingsfas. Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med närhet till hjälpsamma kollegor och möjligheter att påverka och hög delaktighet i verksamhetens utveckling. Vi erbjuder också ett individuellt anpassat introduktionsprogram samt ett nära samarbete med 1:e handläggare och enhetschef samt även tillgång till juridisk handledning och kompetensutveckling.

Välkommen att bli en av oss!

Dina arbetsuppgifter
I uppdraget handlägger du ärenden enligt socialtjänstlagen och fattar beslut om bland annat hemtjänst, trygghetslarm och plats på särskilt boende. Arbetet innefattar även uppföljning av fattade beslut. Du utgår från riktlinjer, praxis och gällande rutiner för att på ett rättssäkert sätt utreda behov och fatta beslut. På avdelningen utreder vi enligt metoden Individens Behov i Centrum (IBIC).

I uppdraget ingår att ha mycket kontakt med sökande och deras anhöriga samt samverka med andra myndigheter och samarbetspartners. Det är viktigt att du arbetar utifrån Region Gotlands värdegrund: förtroende, omtanke och delaktighet. Likaså bidrar du i arbetet för en god arbetsmiljö tillsammans med dina kollegor samt i de förändringsarbeten som avdelningen står inför.

Vem är du?
Vi söker dig som har socionomutbildning eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av handläggning samt av målgrupperna. B-körkort är ett krav. Det är meriterande om du har arbetat enligt metoden IBIC, i verksamhetssystemet Treserva och med resursfördelningsmodellen Kuben.

Du har en god förmåga att genomföra möten med flera parter både via digitala och fysiska möten. Du behöver ha en personlig mognad och förmåga att skapa förtroende för din omgivning, samt en god förmåga att se och lyssna in behov. Vidare ser du samarbete som en självklar och viktig del i ditt arbete.

Uppdraget kräver att du har en god struktur och är noggrann i ditt arbetssätt. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift då möten och dokumentation är grundläggande i arbetet.

Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessens gång.

Om socialförvaltningen

Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.

Om Region Gotland

Region Gotland är den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Vi är över 6700 engagerade medarbetare som tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare.Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Detta är en jobbannons med titeln "Handläggare" hos företaget Region gotland och publicerades på workey.se den 25 november 2022 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey