Inom affärsområdet Aeronautics IT behöver vi stärka vår förmåga inom området IT- och informationsarkitektur. Vi söker därför en person som är redo att axla ett ansvar för våra övergripande strategier och arkitekturprinciper för IT och informationshantering.

Din roll

I din roll kommer du ansvara för framtagning och upprätthållande av informationskartor och arktitekturprinciper. Du samverkar med andra typer av arkitekter inom Aeronautics och andra delar av Saab. Det kommer ges möjlighet till kontakter med i princip samtliga verksamhetsområden inom affärsområdet vid behovsinventeringar, kartläggningar samt för förankring av lösningar och strategier. Den förändrade omvärldssituationen med ökade säkerhetshot är en utmaning som vi behöver hantera i vårt dagliga arbete.

I arbetsuppgifterna ingår att:

* Utveckla och upprätthålla design- och arkitekturprinciper för Aeronautics IT- och informationslandskap
* Genomföra analyser och ta fram beslutsunderlag för att stötta Aeronautics väg mot nästa generations utvecklings- och produktionsplattformar för framtida flygande produkter
* Ta fram integrationsstrategier och bereda vägval för informationsflöden och datastrukturer
* Analysera och utarbeta nya lösningar baserat på befintlig arkitektur och teknik
* Vara en naturlig länk mellan verksamhetens funktionella behov och teknisk implementation som följer strategiska beslut
* Ta fram beslutsunderlag för vilka strategiska, tekniska investeringar som bör göras för att utveckla arkitekturen och reducera teknisk skuld
* Ta fram förslag avseende teknisk effektivisering som automation samt lifecycle management
* Medverka i och driva förändringsprojekt inom ansvarsområdet för att säkerställa uppfyllandet av företagets informations- och målarkitektur.
* Omvärldsbevakning inom ansvarsområdet

Din profil

För att lyckas bra i rollen tror vi att du har en flerårig bakgrund som arkitekt/utvecklare. Genom att ha arbetat med olika lösningar på ett tekniskt, strategiskt och tvärfunktionellt sätt har du skaffat dig en bred kunskapsbank inom olika teknikområden. Du bör även ha erfarenheter från deltagande i större utvecklings- och förändringsprojekt.

Krav för tjänsten:

* Högskoleutbildning inom IT eller motsvarande kunskap och erfarenhet som vi bedömer likvärdigt.
* God social och kommunikativ förmåga, lätt för att samarbeta och ha förmågan att skapa och bibehålla goda relationer.
* God förmåga att presentera och förklara tekniska lösningar och sammanhang
* Flexibel, drivande och med förmåga att självständigt arbeta framåt
* Kunskap om och erfarenhet av arbete med informations- och IT-arkitektur
* Erfarenhet från metodisk krav- och behovsanalys och en förmåga att översätta verksamhetens krav och behov till arkitekturkrav, IT-lösningar och roadmaps.
* Erfarenhet från att tolka och ta fram lösningar som uppfyller krav och standarder inom IT och IT-säkerhet, som t ex ISO 27000.

Meriterande:

* Flytande svenska och engelska i tal och skrift
* Kunskaper och erfarenhet inom IT-säkerhet
* Förståelse för processramverk för IT så som ITIL och PM3
* Kunskap inom IT-relaterade tekniska områden så som databaser, datamodellering, cloud el dyl.
* Kunna se och driva helhetslösningar tvärs olika lösningsområden och applikationer med stöd av standarder och best practices

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter.

Som medarbetare på Aeronautics blir du en del av en organisation som präglas av mångfald, samarbete och supportande medarbetarskap, och där ständigt lärande och balans i livet värderas högt. Du får arbeta i en innovativ och kreativ arbetsmiljö där du har möjlighet att bygga en långsiktig och givande karriär.

Inom sektionen IT Business Development finns bl a IT projektledare och verksamhetsarkitekter med lång erfarenhet från att arbeta med olika delar av Aeronautics verksamhet. Du kommer att verka självständigt men även tillsammans med dessa och andra kompetenser inom Aeronautics IT och den koncerngemensamma IT funktionen Group IT.

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.

Detta är en jobbannons med titeln "Senior IT Arkitekt, Aeronautics" hos företaget Saab ab och publicerades på workey.se den 24 november 2022 klockan 17:14.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey