• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?
Arbetsplats
Institutionen för folkhälsovetenskap bedriver forskning, utbildning och tillämpar arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi.

Institutionen har 9 forskargrupper, ca 80 forskarstuderande och omkring 140 anställda. På institutionen bedriver vi folkhälsovetenskapliga forskningsprojekt med syfte att förstå hälsans bestämningsfaktorer och att utveckla samt utvärdera folkhälsointerventioner. Våra forskare är ofta involverade i att översätta forskningsresultat till hälsopolicy och folkhälsovetenskaplig praktik i både hög- och låginkomstländer. Institutionen är medansvarig för flera forskarutbildningsprogram KI och har även grund- och avancerad utbildning, i global hälsa, folkhälsovetenskap, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin.

Forskargruppen Global och Sexuell Hälsa (GloSH)
Forskningen vid institutionen bedrivs inom områden som global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin. Denna position är inriktad på global hälsa, med särskilt fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i låg- och medelinkomstkontexter. Forskningen bedrivs tvärdisciplinärt med inriktning på olika aspekter av SRHR så som ungdomars hälsa, prevention av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner, oönskade graviditeter, preventivmedel, osäkra aborter, jämställdhet, gender-baserat våld, hälsoekonomi och e-hälsa. Våra forskare har bred erfarenhet inom både kvalitativ och kvantitativ studiedesign och implementering i långinkomstkontexter.

Din roll
Vi söker dig som vill bidra med din kompetens och göra skillnad inom ämnet SRHR i ett globalt perspektiv med utgångspunkt i Agenda 2030. Arbetsuppgifterna innefattar forskning och undervisning inom området global hälsa med fokus på SRHR utifrån ett rättighetsperspektiv till hälsa. Möjlighet att initiera egna forskningsprojekt finns, och projekt som fokuserar på migranter är av särskilt intresse. I arbetsuppgifterna ingår:
- planera och leda forskningsprojekt i en internationell miljö med fokus på SRHR i låginkomstkontexter men även projekt bland migrantpopulationer i Sverige
- initiera och utveckla nya projekt och ansöka om forskningsmedel.
- handledning av doktorander och master/magisterstudenter.
- undervisning på grund- och avancerad nivå inom SRHR och andra områden inom global hälsa.

Vem är du?
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation motsvarande meritering som forskarassistent.

Vi söker dig som har en fördjupad kompetens och mångårig erfarenhet inom områden som rör SRHR, med fokus på projektledning, och interventioner för att främja SRHR både inom Sverige och då särskilt bland migranter, samt i låginkomstkontexter. Du har gedigen erfarenhet och ett starkt engagemang för sexuella och reproduktiva rättigheter i ett globalt perspektiv inklusive frågor som rör migranter, jämställdhet och genus. Arbetet ställer krav på hög nivå av självständighet och kräver erfarenhet av att arbeta och leda projekt i låginkomstsammanhang liksom av att handleda studenter under utbildning. En stor del av arbetet sker i team och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av forsknings- och utvecklingssamarbete inom både regionala, nationella och internationella organisationer. Även förmåga att undervisa på svenska och engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Den sökande skall visa dokumenterat goda förmågor att:
- förmedla vetenskap i tal och skrift på både svenska och engelska genom vetenskapliga publikationer och presentationer
- handleda doktorander och master/magisterstudenter
- undervisa på master/magisternivå
- planera och leda tvärvetenskapliga forskningsprojekt i låg- och medelinkomstländer
- attrahera forskningsmedel från externa finansiärer
- utveckla forskningssamarbeten med internationella partners
- inneha mycket god kunskap och analytisk förmåga avseende både kvantitativa och kvalitativa metoder

Det är meriterande om den sökande även har:
- erfarenhet av att studera och arbeta utomlands
- erfarenhet av kursansvar på grund- och/eller avancerad nivå
- pedagogisk skicklighet dokumenterat via kursutvärderingar

Det är särskilt meriterande om den sökande även har:
- erfarenhet av att designa, leda och implementera regionala och nationella projekt som rör migranter och SRHR
- erfarenhet av att designa, leda och implementera internationella projekt i olika länder som rör SRHR i låginkomstkontexter globalt, med fokus på östra och södra Afrika.
- erfarenhet av forsknings- och utvecklingssamarbete inom internationella organisationer samt nära samverkan med civilsamhället.
- erfarenhet av uppdrag för det vetenskapliga samhället så som styrelseuppdrag, organisation av konferenser och kurser.

Vad erbjuder vi?
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna

Läs mer om GLoSH https://ki.se/en/gph/global-and-sexual-health-glosh

Ansökan
Ansökan ska innehålla följande handlingar skrivna på engelska: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med https://ki.se/om-ki/meritportfolj-for-larare-och-forskare

Varmt välkommen med din ansökan senast den 12/7 2020.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. 

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Detta är en jobbannons med titeln "Forskare i sexuell och reproduktiv hälsa" hos företaget Karolinska Inst och publicerades på workey.se den 18 juni 2020 klockan 14:39.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey