• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Öckerö är en kommun för alla där hållbarhet, trygghet och omsorg med människan i centrum präglar samhällsutvecklingen.

Vår vision är att Öckerö ska vara en levande skärgårdskommun med människan i centrum. I Öckerö kommun bor ca 13 000 invånare och vi har ca 1100 anställda i kommunen.

Tillsammans är vi unika, då vi lever och verkar i en kommun som består av 10 bebodda öar.
För dig som reser når du öarna på 50 min med snabbuss från centrala Göteborg. Du hittar oss två mil väster om Göteborg.

Vi uppskattar dig som vågar anta utmaningen att testa något nytt!

Brattebergsskolan är en F-9 skola som är belägen centralt på Öckerö. Skolan stod klar för inflyttning i januari 2017. Den omgivande kustnära miljön bidrar till såväl inspiration som rekreation. På skolan går ca. 400 elever och ca 45 barn i förskolan. Högstadiet är organiserade i årskursvisa arbetslag med tre klasser i respektive årskurs, totalt 250 elever. Arbetslagen arbetar nära varandra med elevernas bästa i fokus och för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Skolan genomsyras av ledorden trygghet, höga förväntningar och tillit till vars och ens förmåga.

Alla på skolan bidrar till en positiv lärmiljö för våra elever och det finns ett gott samarbete kring eleverna och det pedagogiska utvecklingsarbetet. Skolan har goda resultat både för kunskap och trygghet.
Vi har ett bemannat och väl fungerande bibliotek. I samtliga årskurser 7-9 använder eleverna datorer på ett kreativt sätt för att främja lärandet.
Skolans prioriterade område under läsåret har varit att alla lärare ska stärka sin specialpedagogiska kompetens för att hitta verktyg, arbetssätt och metoder för att göra lärmiljön tillgänglig för alla elever.

ARBETSUPPGIFTER
Som slöjdlärare ingår du i en ämnesgrupp tillsammans med lärarna i de praktisk estetiska lärarna och det arbetar ytterligare tre slöjdlärare på skolan.
Att vara lärare och professionell pedagog i Öckerö kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen.

KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad grundskollärare med behörighet att undervisa i slöjd i åk 7-9. Du är väl förtrogen med LGR11 och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå kunskapskraven i LGR11.

ÖVRIGT
Vi har tagit ställning till i vilka kanaler vi önskar annonser och undanber vänligt men bestämt kontakt från övriga mediesäljare.

Detta är en jobbannons med titeln "Slöjdlärare till Brattebergsskolan åk 7-9" hos företaget Öckerö kommun och publicerades på workey.se den 18 juni 2020 klockan 14:40.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey