• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Avdelningen Hälsa och idrott vid Akademin för hälsa och välfärd är en komplett akademisk miljö med forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Forskningen inom avdelningen för Hälsa och idrott handlar i nuläget om skadeforskning och karriärövergångar, barns och ungdomars hälsa, fysiska aktivitet och idrottsutövande, coaching och hållbar elitidrott, personliga tränares villkor och förutsättningar samt hälsofrämjande insatser i skola och arbetsliv. Avdelningen har en stark utbildningsbas i tre grundutbildningsprogram som inriktas mot idrotts- och motionspsykologi, hälsopedagogik samt idrottsvetenskap med fokus professionell idrottskarriär och arbetsliv. Till detta finns flertalet fristående kurser, samtliga med relevans för forskningsområdet hälsa och idrott. Utbildningarna har en anknytning till forskningsmiljön CVHI (Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott) samt till master och forskarutbildning inom Hälsa och Livsstil.

Inom ramen för ovan utlyses en anställning som universitetslektor i psykologi med inriktning mot hälsa, idrott och motion.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna avser undervisning, forskning, uppsatshandledning och administration. Undervisningsdelen sker på grund- och avancerad nivå inom program och fristående kurser och bedrivs på svenska. Undervisningen bedrivs huvudsakligen i psykologi med inriktning mot idrottsvetenskap, psykologi med inriktning idrott, motion och hälsa. Undervisning inom andra ämnen kan också förekomma. I anställningen ingår även utvecklingsarbete av kurser på grundnivå, avancerad nivå och masternivå. Administrativa uppgifter ingår också i anställningen.

Som lektor förväntas du bidra till undervisning och forskning av hög vetenskaplig kvalitet. Du förväntas samarbeta inom Högskolan i Halmstad, med nationella och internationella partners och bidra aktivt till utvecklingen av en komplett akademisk miljö med särskilt fokus mot det tvärvetenskapliga området Hälsa och Livsstil och ämnet Psykologi.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som lektor är dels den som har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §). Utöver den allmänna behörigheten ovan är det mycket meriterande om sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller dessa krav ska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

Övriga kvalifikationer
Du som sökande har en doktorsexamen i idrottsvetenskap eller psykologi med inriktning mot hälsa, idrott och motion. Erfarenhet av att bedriva forskning och samverkan är önskvärt. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav, undervisningen sker dock huvudsakligen på svenska. Du som söker ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra.

Bedömningsgrunder
"Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket" (= den vetenskapliga kompetensen)."Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av lektor" (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Högskolan i Halmstad har beslutat om följande bedömningsgrunder (utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet) vid anställning av lektor:

- Ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet samt
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Ansökan ska bestå av ett elektroniskt (en pdf-fil) paket, vart och ett innehållande:

- En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen.
- En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.
- En fullständig publikationslista.
- En redogörelse för det som
sökanden åberopar för bedömning av de olika bedömningsgrunderna:

a) vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter. Exempel på dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, intyg och omdömen om vetenskaplig skicklighet.

b) pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling m m. Exempel på dokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning, utvärderingar, självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen om pedagogisk skicklighet m.m.

c) ledarskap och administrativ skicklighet ska vara väl dokumenterat genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.

d) samverkan med det omgivande samhället ska vara väl dokumenterad, till exempel genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.

- Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.
- Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på Högskolan i Halmstad).

Alla kopior ska vara vidimerade.

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Detta är en jobbannons med titeln "Universitetslektor i psykologi med inriktning hälsa, idrott och motion" hos företaget Högskolan i Halmstad och publicerades på workey.se den 9 november 2020 klockan 09:46.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey