• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Är du redo för nästa steg? Nu har du möjlighet att bidra till KB:s utveckling. Just nu pågår ett omfattande arbete med att utveckla KB:s organisation för att kunna möta forskningens och omvärldens förväntningar idag och i framtiden. I den nybildade Avdelningen för planerings- och utvecklingsstöd arbetar vi  med överblick och strategisk utveckling av KB:s verksamheter.

Rollen som enhetschef
Som enhetschef arbetar du strategiskt i avdelningens ledningsgrupp, utifrån KB:s vision, ett helhetsperspektiv och inom givna ekonomiska ramar för att utveckla verksamheten mot uppsatta mål. Enhetschefens roll är att möjliggöra att medarbetare och arbetsgrupper har bästa förutsättningar för att göra sitt arbete för att uppnå KB:s mål och vision. Som enhetschef förväntas du leda dina medarbetare med tillit för deras profession och utifrån personalpolicyns förväntningar.

Det formella chefsmandatet innebär ett ansvar för arbetsmiljön, budget och verksamheten i enlighet med  KB:s arbetsordning. Det innebär också ett ansvar att arbeta med arbetsgivarperspektivet dvs. att agera utifrån den statliga värdegrunden, KB:s olika styrdokument samt att vara lojal med fattade beslut och kommunicera dessa till medarbetare samt säkerställa att dessa efterlevs.

Som enhetschef för planering och analys är du en av tre enhetschefer i Avdelningen för planerings- och utvecklingsstöd. I denna roll får möjlighet att bygga upp en helt ny enhet bestående av cirka sex medarbetare, som ska utgöra kvalificerat stöd till ledningen rörande strategisk verksamhetsstyrning- och utveckling. En viktig del i uppdraget är skapa överblick över utvecklingsbehoven och ta fram underlag för prioriteringar av utvecklingsaktiviteter. En första uppgift är att etablera modell och verktyg för uppföljning. KB vill stärka sitt arbete med uppföljning och analys för att skapa förutsättningar i verksamheten att arbeta med ständiga förbättringar. Du får också arbeta med det nationella uppdraget att samla in Sveriges officiella biblioteksstatisk. Uppdraget innebär nära samarbete med  myndighetens avdelningsledningar och inte minst med ekonomienheten  i de delar som rör myndighetens verksamhetsplanering, årsredovisning och budgetunderlag. 

Kvalifikationer och personliga egenskaper
Kvalifikationskrav

 För att lyckas som chef och ledare för enheten behöver du: 

• aktuella kunskaper om och erfarenheter från att leda arbete med att utveckla arbetssätt och processer t ex som verksamhetscontroller
• kunskap om och erfarenhet av statlig styrning och förvaltning
• akademisk utbildning inom området eller annan akademisk utbildning med efterföljande relevanta utbildningar eller motsvarande erfarenheter för tjänsten
• mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska och god kommunikationsförmåga engelska
• förmåga till att skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande genom en öppen kommunikation

Meriterande är:

• erfarenhet av att utveckla och koordinera arbete med statistik, uppföljning och föbättringsarbete
• erfarenhet av att ha drivit verksamhetsutvecklingsarbete, eller strategiskt IT-utvecklingsarbete med fokus på resultat som kombinerar verksamhet och IT

Som chef på KB leder du med tillit och vårdar din roll som kulturbärare. Du skapar förutsättningar för medarbetare att utvecklas och uppnå resultat. Du är en trygg och kommunikativ ledare som bidrar till delaktighet och arbetar effektivt med tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar. Du verkar aktivt för en hållbar arbetsmiljö. Du medverkar strategiskt i avdelningsledningen och kan koppla det operativa arbetet i enheten till KB:s vision och mål. Du är med och driver KB:s utvecklingsarbete i dialog med kollegor, medarbetare och omvärld.

Som person är du är bra på att samarbeta och har förmåga att bygga och upprätthålla goda relationer. Du är engagerande, handlingskraftig och inspirerande. Vi behöver dig som är analytisk, van att organisera, kan hantera flera parallella processer och gillar att lösa problem tillsammans med andra.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Enheten för planering och analys
Enheten ansvarar för KB:s verksamhetsstyrning och förbättringsarbete. Enheten samordnar och stödjer avdelningarnas verksamhetsplanering och uppföljning. Enheten säkerställer att verksamheten följs upp enligt fastställd modell för att stärka lärandet. I detta ingår samordna förbättringsarbetet samt att samla in och sammanställa statistik såväl för KB:s verksamhet som för Sveriges officiella biblioteksstatistik. Enheten ansvarar för verksamhetsplanering, årsredovisning och budgetunderlag. Vidare bereder enheten strategiska prioriteringar, inkl. samordning av behovsinventering och prioriteringar för digital tjänsteutveckling. I uppdraget ingår även departements- och myndighetskontakter.

Kontaktpersoner
Vill du veta mer om jobbet och vad det innebär är du välkommen att kontakta avdelningschef Christina Jönsson-Adrial, 010-709 36 42. För frågor om processen kontakta HR-generalist, Anna Sundquist, 010-709 31 40.

Fackliga kontaktpersoner är Anneli Granholm, för ST-KB, 010-709 33 19 och Anneli Modén, för SACO-KB,010-709 34 35.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2020-11-24.

Om Kungliga biblioteket

Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer varje dag. Vi har allt från handskrifter, böcker och tidningar till musik, film och datorspel. KB bevarar och tillgängliggör vårt kulturarv och främjar samverkan mellan Sveriges bibliotek. Ytterst handlar uppdraget om demokrati, jämlikhet och fri åsiktsbildning. Dessutom är KB en arbetsplats för forskare, studenter och ca 320 medarbetare.

Vi vill ge lika möjligheter för alla och värdesätter jämlikhet och mångfald i vår verksamhet.

Detta är en jobbannons med titeln "Enhetschef till Enheten för planering och analys" hos företaget Kungliga Biblioteket och publicerades på workey.se den 6 november 2020 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey