Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom utmaningsbaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Sektion 4
Odontologiska fakulteten är organiserad i fyra sektioner och en tandvårdsklinik. Tandhygienistprogrammet ingår i sektion 4, tillsammans med ämnesområdena ortodonti, oral diagnostik, pedodonti, samhällsodontologi och odontologisk röntgendiagnostik. Organisationen ger stora möjligheter till samarbete och utbyte inom verksamhetens och sektionens olika uppdrag liksom inom olika ämnesområden, undervisning och forskning.

Tandhygienistprogrammet
Det 3-åriga tandhygienistprogrammet vid Malmö universitet kommer att omfatta sex terminskurser om vardera 30 hp och vi planerar att anta 24 studenter per år. Utbildningsplanen för den 3-åriga tandhygienistutbildningen har ett starkt fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete och vetenskaplighet liksom vad gäller tandhygienistens självständighet i utövandet av yrket. Centralt i utbildningen är en helhetssyn på individen och dennes situation.

Innehåll och arbetsuppgifter

• Medverka i och ha ansvar för delar av både den kliniska och teoretiska utbildningen, i första hand på fakultetens tandhygienistprogram men även medverkan i tandläkarutbildningen
• Utvecklings- och kvalitetsarbete vid odontologiska fakulteten
• Egen patientbehandling på lärarklinik
• Ledningsansvar kan ingå

Behörighet
Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen.

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

För denna anställning krävs specifikt

• Tandhygienistexamen
• Dokumenterad aktuell klinisk skicklighet
• God kommunikations- och samarbetsförmåga
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Särskilt meriterande för denna anställning

• Kunskap och erfarenhet av undervisning med utmaningsbaserad pedagogik
• Utbildning i och erfarenhet av handledning

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. Som person är du engagerad, ansvarstagande och har en god organisationsförmåga. Du har förmåga att skapa förutsättningar för bra relationer och processer och kan motivera och entusiasmera andra. Du har ledarförmåga och är intresserad av att leda verksamhet och projekt. Du står för en god planering, struktur och har förmåga att fatta tydliga beslut. Du är målinriktad utifrån universitetets och verksamhetens krav och utveckling. Stor vikt kommer även att fästas vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.

Bedömningsgrunder

• Dokumenterad kompetens inom ämnet oral hälsa
• Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Upplysningar
Sektionschef Bengt Götrick, [email protected], tel 040-665 84 27
Vicedekan Liselotte Paulsson, [email protected], tel 665 84 73

Ansökan
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-08-15.

Övrigt
Anställningen är heltid och en tillsvidareanställning Omfattningen kan dock diskuteras. Provanställning kan komma att tillämpas.  

Tillträde
2020-11-01 eller enlig överenskommelse.

 Se annons i sin helhet på vår hemsida

Detta är en jobbannons med titeln "Universitetsadjunkt med inriktning oral hälsa" hos företaget Malmö Universitet och publicerades på workey.se den 2 juli 2020 klockan 09:46.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey