• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom utmaningsbaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Sektion 4
Odontologiska fakulteten är organiserad i fyra sektioner och en tandvårdsklinik. Tandhygienistprogrammet ingår i sektion 4, tillsammans med ämnesområdena ortodonti, oral diagnostik, pedodonti, samhällsodontologi och odontologisk röntgendiagnostik. Organisationen ger stora möjligheter till samarbete och utbyte inom verksamhetens och sektionens olika uppdrag liksom inom olika ämnesområden, undervisning och forskning.

Tandhygienistprogrammet
Det 3-åriga tandhygienistprogrammet vid Malmö universitet kommer att omfatta sex terminskurser om vardera 30 hp och vi planerar att anta 24 studenter per år. Utbildningsplanen för den 3-åriga tandhygienistutbildningen har ett starkt fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete och vetenskaplighet liksom vad gäller tandhygienistens självständighet i utövandet av yrket. Centralt i utbildningen är en helhetssyn på individen och dennes situation.

Innehåll och arbetsuppgifter

• Forskning och handledning av forskarstuderande
• Medverka i och ha ansvar för delar av både den kliniska och teoretiska utbildningen, i första hand på fakultetens tandhygienistprogram men även medverkan i tandläkarutbildningen liksom i nationell och internationell efterutbildning
• Utvecklings- och kvalitetsarbete vid odontologiska fakulteten
• Egen patientbehandling på lärarklinik
• Ledningsansvar kan ingå

Behörighet
Inom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (Högskoleförordningen 4 kap 4 §)

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

För denna anställning krävs specifikt

• Doktorsexamen inom odontologi eller oral hälsa
• Tandhygienistexamen
• Dokumenterad aktuell klinisk skicklighet
• God kommunikations- och samarbetsförmåga
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

 

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket. Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en lektor. (Högskoleförordningen 4 kap 4 §)

En universitetslektor ska vara etablerad inom sitt vetenskapsområde med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition.

En universitetslektor ska uppvisa

• Dokumenterad kompetens inom ämnet oral hälsa
• Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Upplysningar
Sektionschef Bengt Götrick, [email protected], tel 040-665 84 27
Vicedekan Liselotte Paulsson, [email protected], tel 665 84 73

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-08-15.

 

Övrigt
Anställningen är heltid och en tillsvidareanställning Omfattningen kan dock diskuteras. Provanställning kan komma att tillämpas.  

Se annons i sin helhet på vår hemsida.

 

Detta är en jobbannons med titeln "Universitetslektor med inriktning oral hälsa" hos företaget Malmö Universitet och publicerades på workey.se den 2 juli 2020 klockan 09:29.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey