• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen.

Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.

D-skolan är en mångkulturell skola där 80 procent av barnen kommer från 28 olika språkgrupper och kulturer. Detta präglar skolan på ett mycket positivt sätt.

På D-skolan har vi sjösatt olika skolutvecklingsprojekt, vilket framförallt innebär att alla elever på skolan skall ha likvärdiga förutsättningar att lyckas med sin skolgång. Eleverna erbjuds fysisk aktivitet, sovmorgon eller frukost innan skoldagen, samt frukt under skoltid. De skriver också egna böcker som skolan trycker och publicerar på http://www.bokisonline.se

Vill du vara med i en spännande skolutveckling?

Vi arbetar också systematiskt med att kontinuerligt utveckla och bibehålla vårt goda arbetsklimat. "Den goda arbetsplatsen" är en ledstjärna för oss.

D-skolan har nolltolerans mot kränkning och diskriminering.

Under 2021 kommer vi flytta in i en nybyggd skola.

Skolan har infört ett nytt arbetssätt kring elevhälsan. Vi arbetar förebyggande och har regelbundna EHM (elevhälsomöte).

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten kommer att ha en inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling. Du kommer att få ett särskilt ansvar att följa elevernas kunskapsprogression inom området och arbeta med insatser inom området.

Du arbetar förebyggande med att undanröja hinder i olika lärmiljöer, med att utveckla arbetet med stödinsatser i form av extra anpassningar samt med att i vår "Studiegård" ge stöd i arbetet för elever i behov av särskilt stöd.

Du är en del i ett arbetslag och kommer att ha ett tätt samarbete med lärare i skola och lärare i fritidshem.

KVALIFIKATIONER
Du har speciallärarexamen eller motsvarande utbildning.

Du har fördjupad kunskap om elevers lärande och fördjupad kunskap om barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling.

ÖVRIGT
Rekrytering inleds omgående så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.

Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Då Oxelösunds kommun ingår i finskt förvaltningsområde, ser vi gärna sökande med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.

Oxelösunds kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd.

Detta är en jobbannons med titeln "Speciallärare sökes till D-skolan" hos företaget Oxelösunds kommun och publicerades på workey.se den 1 juli 2020 klockan 15:50.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey