• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Doktorand i Kost- & måltidsvetenskap inriktning hållbar gastronomi

Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap utbildar studenter på både grundläggande och avancerad nivå för flera olika professioner med kost- & måltidsvetenskap som bas.

Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot tvärvetenskapliga aspekter av mat och måltider. Institutionen har ett 30-tal medarbetare, varav för närvarande fem doktorander. Besök gärna vår hemsida för ytterligare information, https://www.umu.se/institutionen-for-kost-och-maltidsvetenskap/.

Doktorandanställningens inriktning
Som sökande till denna doktorandanställning kan du välja mellan en av de två nedanstående inriktningarna:

- Gastronomiska måltider för barn och ungdomar – ett sätt att nå de globala hållbarhetsmålen?

I det här projektet blir du en del i att studera hur barn och ungas matkonsumtion kan ställas om i en mer hållbar inriktning. Projektet tar sin utgångspunkt i hur gastronomiska koncept kan skapa hållbara måltider med effekt på klimat och hälsa.

- Arktisk gastronomi och samisk matkultur – ur ett hållbarhetsperspektiv

I det här projektet blir du en del i att studera det nordliga kökets mat och dryck där kunskapsspridning och hållbarhet är centrala aspekter.  Projektet fokuserar på hur lokala råvaror såväl som traditionella kunskaper och tekniker tillvaratas, används och kan utvecklas inom restaurangverksamheter med lokalproducerad och/eller samisk profil.  

Behörighet
Behörig att söka är den som har grundläggande behörighet, det vill säga, som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i Kost- och måltidsvetenskap krävs att den sökande har fullgjort kursfordringar om minst 90 hp i ämnet kost- och måltidsvetenskap, måltids- och restaurangvetenskap, kostvetenskap, hem- och konsumentkunskap eller motsvarande. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Sökande bör kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven skall göras med hänsyn till följande bedömningsgrunder:

- Förmåga att tillgodogöra sig utbildningen
- Tidigare studieresultat
- Kvaliteten på inskickad forskningsplan

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid prövning av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen:

- Analytisk förmåga
- Kommunikativ förmåga skriftligt och muntligt
- Kritisk förmåga
- Självständighet
- Prestationer inom givna tidsramar 

Om anställningen
Innehavare av doktorandanställningen ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år.

Arbetsplats är Umeå universitet. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege (lokalt avtal om lönesättning som doktorand). Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.

Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se den allmänna studieplanen https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/fn-beslut-asp-kost-och-maltidsvetenskap.pdf.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Din ansökan
Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi senast 200831. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan.

En fullständig ansökan ska innehålla:

- Forskningsplan som beskriver det tänkta avhandlingsprojektet, med vald inriktning (max två sidor exkl. referenser). Inriktningarna finns beskrivna under rubriken ”Doktorandanställningens inriktning” Vid institutionen finns en modern restaurang där forskning kan bedrivas. Beakta gärna det i din forskningsplan. Läs mer här (http://www.umu.se/forskning/infrastruktur/forskningsrestaurangen/)
- Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker doktorandanställningen (max två sidor).
- Verifierad CV/meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg från dessa.
- Kopia av examensbevis.
- Uppsatser/övriga publikationer.
- Eventuella övriga meriter med relevans för doktorandanställningen.
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

Intervjuer, referenstagning och arbetsprov kommer att tillämpas.

Mer information
Mer information lämnas av prefekt Maria Waling, 090-786 64 86, 073-056 22 81, [email protected].

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Detta är en jobbannons med titeln "Doktorand i Kost- & måltidsvetenskap inriktning hållbar gastronomi" hos företaget Umeå Universitet och publicerades på workey.se den 18 juni 2020 klockan 13:30.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey