Som medarbetare i Vännäs kommun spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Med värdeorden nytänkande, välkomnande och livfullt som grund bygger vi välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!

Beskrivning familjehem
Som familjehem tar du hand om ett barn eller en ungdom i ditt hem och har tid och engagemang för uppdrag som familjehem.

För att vara familjehem krävs det inga specialkunskaper, utan det som krävs är trygghet, struktur samt mycket glädje och hjärta. Familjehemmet kan se olika ut, ni kan vara en eller två vuxna med eller utan barn, från alla kulturer och sammanhang.

För att bli godkänd som familjehem kommer ni att genomgå en familjehemsutredning. Kraven för att påbörja en familjehemsutredning är bland annat:

• Att ni har känslomässigt utrymme för att ta emot en ny familjemedlem.

• Att ni har utdrag ur polisens brott-och misstankeregister, kronofogden, socialregistret och Försäkringskassan.

• Att det finns ett ledigt rum.

• Att ni behärskar det svenska språket.

Personlig lämplighet är avgörande för uppdraget och det är meriterande om det finns erfarenhet av liknande uppdrag.

När du är familjehem, så tar du emot ett barn som är i behov av extra stöd och omsorg i ert hem. Er nya familjemedlem kommer att delta i hemmets vardag, där familjehemmet ska fungera som en god förebild för den placerade och stå för omvårdnad, engagemang och trygghet. Den placerade ska ha möjlighet att delta i familjens egna aktiviteter och familjeliv.

En del barn eller ungdomar behöver bo i familjehem under en kortare tid medan andra barn växer upp i sitt familjehem tills de är redo för ett eget boende.

Ersättningen består två delar i form av arvode och omkostnadsersättning, enligt Sveriges kommuner och Landstings rekommendationer.

Uppdrag som familjehem innebär inte en anställning i Vännäs Kommun. Handläggning av ansökningar sker löpande.

Beskrivning jourhem

Jourhem innebär att man tar emot ett barn eller en ung person under en begränsad tid, ofta i väntan på familjehem. Jourhem tar emot barn i ett akut läge och barnet kan flytta in bara med några timmars varsel. Under tiden barnet bor i jourhem utreder socialtjänsten barnets behov och situation.

 

Detta är en jobbannons med titeln "Familjehem och jourhem" hos företaget Vännäs kommun och publicerades på workey.se den 18 juni 2020 klockan 13:42.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey