Som medarbetare i Vännäs kommun spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Med värdeorden nytänkande, välkomnande och livfullt som grund bygger vi välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!

Beskrivning kontaktperson

Som kontaktperson träffar du regelbundet ett barn eller en vuxen.

Hur ofta och hur länge beror på den enskildes behov, men det kan röra sig om några dagar i veckan eller i månaden. Uppdraget handlar om att ge stöd utifrån behovet. Det är viktigt att du lyssnar till den enskildes synpunkter och önskemål. Du behöver dessutom ha kontakt med socialtjänsten och ibland när uppdraget är för ett barn med dess föräldrar. Som kontaktperson har du tystnadsplikt.

Beskrivning Kontaktfamilj 

Som kontaktfamilj tar du regelbundet emot ett barn i ditt hem utifrån att barnet kan behöva personligt stöd, trygghet och få komma till en ny miljö eller att barnets föräldrar behöver hjälp att ta sitt föräldraansvar. Hur ofta och hur länge barnet bor hos dig beror på barnets behov men det kan röra sig om några dagar och nätter i månaden.

Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess enskilda behov, till exempel ge barnet ett nytt nätverk eller rutiner alternativt bryta en negativ utveckling hos barnet. I det kan ingå att ge barnet stöd med till exempel läxläsning och fritidssysselsättningar. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du behöver dessutom ha kontakt med socialtjänsten och ibland med barnets föräldrar. Som kontaktfamilj har du tystnadsplikt.   

Kvalifikationer

Det finns inga specifika krav på dig som vill bli kontaktperson och kontaktfamilj. Vid en ansökan kommer en utredning på dig att göras och en bedömning om du/din familj är lämplig. I utredningen tittar socialtjänsten bland annat på 

- din/ din familjs livssituation, personliga förutsättningar och egenskaper
- uppgifter från socialtjänstens register
- uppgifter från Polisens misstanke- och belastningsregister. 

Om du/din familj bedöms lämplig för något av uppdragen kontaktar socialtjänsten dig när det finns en person som du passar för. 

Ersättning i form av arvode

Du har också rätt till ersättning för uppdraget. En del av ersättningen är för de faktiska kostnaderna du har för uppdraget och den andra delen är ett fast arvode. Det är kommunen som fattar beslut om storleken på ersättningen. 

Detta är en jobbannons med titeln "Kontaktperson och kontaktfamilj" hos företaget Vännäs kommun och publicerades på workey.se den 18 juni 2020 klockan 13:22.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey