Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle inom områdena fastigheter, vatten/avlopp, gata/mark, kollektivtrafik, avfallshantering och hamnar. Vi tillhandahåller även försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter samt ansvarar för hjälpmedelscentralen. Våra cirka 500 medarbetare utför vårt uppdrag med medborgare, näringsliv och regionens verksamheter i centrum.

Vilka är vi?
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och Gotlands vattenförsörjning är en angelägen och aktuell fråga.

Avdelningen för vatten och avlopp (VA) arbetar inom innovation, utveckling, förnyelse och drift av alla våra anläggningar så som vattentäkter, vattenverk, avloppsreningsverk och infrastruktur/ledningar. Region Gotland har antagit en VA-plan 2018-2030, som är en hållbar och långsiktig planering av det kommande utvecklingsarbetet av vår VA-försörjning. Vi söker nu dig som vill vara med och driva arbetet för ett hållbart VA och samhällsbyggande på Gotland.

I vårt VA-hus har vi både lång och gedigen erfarenhet och du kommer aldrig att vara ensam i ditt jobb utan alltid ha stöd av hela VA-gänget. Vi är ca 80 medarbetare inom avdelningen som ser fram emot att hälsa dig välkommen!

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en VA-utvecklare inom exploatering. Ett arbete vars mål är att säkra en hållbar och långsiktig VA-försörjning och samhällsbyggande på Gotland. Du kommer att vara VA-representant i Region Gotlands exploateringsprojekt och ingå i de olika projektgrupperna. Som sakkunnig inom vatten och avlopp (VA) bidrar du med din egen och dina kollegors sakkunskap i frågor gällande VA som exempelvis vattenskyddsområden, ledningsutbyggnad, kapacitet och dagvattenhantering m.m.

Region Gotland arbetar just nu med exploateringsprogrammet statsutveckling Visborg, vars syfte är att långsiktigt skapa ett större Visby. En ny stadsdel ska planeras, projekteras och byggas i etapper med en tidshorisont fram till år 2040, läs mer på http://www.gotland.se/visborg. VA-avdelningen arbetar med hållbarhetsmålet ”Innovativa kretslopp” och innovativa VA-lösningar planeras för den nya stadsdelen i Visborgsområdet. Uppdraget är att planera och projektera för källsortering av spillvattnet, så kallade dubbla spillvattenledningar (vakuumsystem), en uppgift som du kommer att vara drivande inom. I det innovativa arbetet ingår även nätverkande nationellt och internationellt. Du kommer även att vara involverad i andra utredningar som exempelvis grundvattenutredning och dagvattenhantering samt fungera som VA sakkunnig inom exploaterings- och infrastrukturprojekt. Du kommer att arbeta i nära samarbete med programgruppen och 50% av tjänsten uppskattas att ligga i statsutveckling Visborg.

Till detta nyskapande utvecklingsarbete söker VA-avdelningen Region Gotland en engagerad och drivande VA-utvecklare med fokus på exploateringar. För dig som brinner för att på ett konkret sätt vara med och utveckla en hållbar infrastruktur i framtidens samhällsbyggande.
Vi erbjuder dig:
• Ett spännande arbete i samhällsbyggandets framkant
• Arbete tillsammans med utvecklingsorienterade och kunniga kollegor och chefer
• Kontinuerlig vidareutbildning inom ditt yrkesområde
• En innovativ och kreativ arbetsmiljö som skapar framtiden
• Tillsvidareanställning, friskvårdstimme och flextidsavtal

Tjänsten kommer att ligga under enheten för projektering utveckling ledningar (PUL) och din arbetsplats kommer att vara i Visby. Möjlighet finns att arbeta viss tid hemifrån om arbetsuppgifter medger det.

Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att driva arbetet med Gotlands VA-försörjning. Som grund har du sannolikt en högskoleexamen som ingenjör, VA-ingenjör, hydrogeolog eller annan relevant inriktning med koppling till samhällsbyggnadsområdet. Du har erfarenhet av projektledning eller teamarbete i större sammanhang.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med VA så som projektering av ledningsnät, dagvattenfrågor, lagstiftning som ex. LAV och PBL samt har erfarenhet av exploateringsfrågor inom kommunal verksamhet.

Dina personliga egenskaper:
• Du är innovativ och strategisk i tanke och förhållningssätt
• Du är strukturerad och drivande i ditt arbete
• Du har en god analytisk förmåga och kan presentera resultat på ett tydligt sätt
• Du är lyhörd, inkluderande och tydlig i din kommunikation
• Du trivs lika bra med att arbeta självständigt som tillsammans med andra
• Du är resultat- och lösningsorienterad samt uttrycker dig väl i tal och skrift

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Detta är en jobbannons med titeln "VA-utvecklare inom exploatering" hos företaget Region gotland och publicerades på workey.se den 24 juni 2022 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey