Om Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att skapa en levande och trygg kommun för alla. Tillsammans utvecklar vi den attraktiva, spännande och hållbara staden!
 
Samhällsbyggnad handlar om hur städer, byggnader och infrastruktur kan utformas för att ge en bra livsmiljö för våra invånare. Linköping är en av Sveriges snabbast växande städer. Det gör jobbet på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen spännande och ansvarsfullt.  
 
Som medarbetare på denna förvaltning får vi ofta vara med från att till exempel ett nytt område planeras, till att det står klart. Det gör att vi får en helhetsbild av de olika stegen i samhällsbyggnadsprocessen.  
 
Vi har en bred kompetens kring samhällsbyggnad inom förvaltningen. Det gör jobbet inspirerande, kul och mycket utvecklande. Vi ser till att staden planeras optimalt och att många värden tas till vara: kultur och näringsliv, trafik och miljö. Nu och i framtiden.  
 
Om arbetsplatsen
 
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen är organiserad i avdelningar för bygg, miljö, stadsplanering och stadsmiljö samt  staber inom funktionerna HR, ekonomi och styrning, kommunikation och utveckling.
 
Byggavdelningen  är rådgivande och handlägger ansökningar i ärenden som gäller lantmäteri,  bygglov, anmälan om byggåtgärd och bostadsanpassningsbidrag.
 
Avdelningen med totalt ca 50 medarbetare består av tre enheter för Bygglov, Byggnadsinspektion samt Kommunlantmäteriet.
 

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu dig som vill bli ny enhetschef för bygglovsenheten som är en arbetsplats med hög samlad kompetens där du leder 18 mycket kompetenta medarbetare och gemensamt bidrar till gestaltning av den framtida staden. Söker du en arbetsplats där du är en del av och kan påverka samhällsbyggnadsprocessen för att göra det bättre för våra kommuninvånare och företagare? Då ska du söka dig till oss!
 
Tjänsten innebär att du leder, styr och utvecklar Bygglovsenheten med fullständigt ansvar för verksamhets- budget- och personalansvar.
 
Du kommer att arbeta aktivt i olika forum för att skapa  dialog och  medvetet kundfokus. Du fattar delegationsbeslut enligt gällande regler och du bereder och föredrar ärenden inför bygg- och miljönämnden. Även medverkan vid gestaltningsfrågor kommer att ingå i ditt uppdrag.
 
 
Kvalifikationer
 
Vi söker dig som har chefs- eller annan ledarerfarenhet samt arkitekt- eller ingenjörsutbildning med husbyggnadsinriktning eller motsvarande kunskap. Vi vill också att du har stort intresse och engagemang för samhällsbyggnadsfrågor i allmänhet.
 
Du bör ha yrkeserfarenhet av projektering eller byggande, gärna kompletterad med plankunskap.
 
Tillämpning av gällande detalj- och översiktsplaner samt tolkning av gällande lagbestämmelser utgör en stor del av arbetsuppgifterna och vi vill därför att du har god kännedom om plan- och bygglagen. Tidigare erfarenhet av bygglovshandläggning är givetvis också meriterande.
 
Du har en god förmåga att bedöma byggnaders utformning och gestaltning utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.  
 
Din goda kommunikativa förmåga kommer väl till pass när du ofta behöver förmedla information vidare till allmänhet, politiker och kollegor. Vidare krävs det att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift då tjänsten innebär att du dels kommer att författa skriftliga underlag och beslut samt dels ha omfattande externa och interna kontakter. Det förekommer även den del resor i tjänsten varför du behöver ha körkort för personbil.
 
Som ledare bör du ha erfarenhet av att leda grupper, som chef eller projektledare. Du har en god samarbetsförmåga och lyssnar, kommunicerar och leder på ett tydligt och konstruktivt sätt. Du har ett engagemang och en tillit för dina medarbetare men kan samtidigt fatta nödvändiga beslut. Sist men inte minst så vill vi att du har arbetat med eller har ett genuint intresse för goda kundrelationer.
Välkommen!

Om Linköpings kommun

Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.  

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Mer information

För mer information ring Conny Besterman ([email protected]), 0706-181162.

Ansök senast den 2022-08-07.

Detta är en jobbannons med titeln "Enhetschef för bygglov till Linköpings kommun" hos företaget Arenius Schröder & Besterman Rekrytering och Led och publicerades på workey.se den 23 juni 2022 klockan 15:46.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey