Om Kommunledningsförvaltningen
I en stor och innovativ kommun som Linköping, har Kommunledningsförvaltningen en viktig samordnande roll. Vi ger stöd och service till hela kommunen, företag och organisationer. På så sätt skapas goda möjligheter att utveckla och förverkliga idéer. Att arbeta hos oss är att vara med och göra skillnad – att påverka samhällsutvecklingen. Vårt arbete berör de flesta Linköpingsbors vardag och bidrar till ökad social och ekologisk hållbarhet samt förbättrad tillgänglighet. Vi arbetar med kommunövergripande strategiska frågor och ger stöd till den politiska ledningen. Inom vår förvaltning ryms också modern kommunikation, effektiv administration och ett ambitiöst arbete med kompetensförsörjning, säkerhet och digitalisering. Allt det grundläggande som behövs i en kommun som växer och utvecklas.
 
Om arbetsplatsen
Enheten för digitalisering och IT-styrning ingår som en enhet i Kommunikations- och utvecklingsstaben som är en del av Kommunledningsförvaltningen. Enhetscheferna är direkt underställda kommunikations- och utvecklingsdirektören som bland annat har till uppdrag att samordna kommunövergripande utvecklingsarbete samt vara en del av kommunens strategiska IT-styrning.
 
Arbetsbeskrivning
Som digitaliseringschef är ditt övergripande ansvar att tillsammans med dina medarbetare leda och driva utvecklingsarbetet av kommunens digitalisering och IT-infrastruktur mot kommunens vision och mål. Uppdraget innebär ett nära samarbete och samverkan med förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen och du kommer som chef även att ingå i olika interna samverkansgrupper. I uppdraget ingår även att företräda Linköpings kommun i olika regionala och nationella nätverk för IT och digitaliseringsfrågor.
 
Linköping är platsen där du möter framtiden. Därför är uppdraget att utveckla kommunens verksamhet extra viktigt, inte minst i en tid när utvecklingstakten hela tiden ökar. Vi söker därför en digitaliseringschef som kan se vad som behöver göras och skapa förutsättningar för att det ska lyckas. Därför kräver uppdraget både mod att våga titta på nya lösningar och lyhördhet för verksamhetens behov.
 
Kvalifikationer
Vi söker dig som har för uppdraget relevant akademisk utbildning samt chefs- och ledarerfarenhet där du har haft ansvar för att leda strategiskt utvecklings- och förändringsarbete. Du behöver även ha god förståelse för offentlig sektor och de förutsättningar som gäller inom en politiskt styrd organisation. Erfarenhet av kommuners olika verksamheter är meriterande.
 
För att blir framgångsrik i uppdraget behöver du ha gedigen erfarenhet av digitaliseringsarbete samt strategisk IT-styrning. Du måste också ha lätt för att på ett pedagogiskt sätt kommunicera komplexa sammanhang och strukturer.
 
Andra viktiga egenskaper är att du har god helhetssyn och strategisk förmåga, arbetar mål- och resultatinriktat samt står för ett tydligt kommunikativt ledarskap som inkluderar, entusiasmerar och bygger på ett tillitsfullt förhållningssätt.      
 
Om Linköpings kommun Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.  

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Mer information

För mer information ring Conny Besterman ([email protected]), 0706-181162.

Ansök senast den 2022-08-07.
Ansök här

Detta är en jobbannons med titeln "Digitaliseringschef" hos företaget Arenius Schröder & Besterman Rekrytering och Led och publicerades på workey.se den 23 juni 2022 klockan 15:49.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey