• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 55 anställda, 400 helårsstudenter och ett 25 tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. De senaste decennierna har institutionen varit mycket framgångsrik i konkurrensen om såväl fakultetsmedel som externa forskningsanslag. I tillägg till de många nationella och internationella samarbeten och nätverk som etablerats har institutionen nära kopplingar till ett brett spektrum av institutioner vid Lunds universitet. Centrala forsknings- och undervisningsområden är bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, landskapsgeografi, urban och social geografi samt GIS.

Ämnesbeskrivning
Forskning och utbildning i kulturgeografi behandlar sociala, kulturella, politiska och ekonomiska förändringsprocesser och deras rumsliga uttryck och konsekvenser för människor i olika skalor, exempelvis lokalt, regionalt och globalt.

På institutionen pågår forskning och utbildning inom ämnet i exempelvis kulturgeografi, ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi och inom GIS och fjärranalys. Institutionen önskar nu bredda sin expertis inom området kvantitativ geografi.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och forskning i kulturgeografi och ekonomisk geografi, med fokus på kvantitativ geografi. Anställningen består till 20 % av fakultetsfinansierad forskning/kompetensutveckling, en andel som kan utökas genom externa anslag. Återstoden av tjänsten består av undervisning och administration.

Undervisningsinsatser delas mellan Samhällsvetenskapliga Fakultetens interdisciplinära Mastersprogram och kurser och program vid Institutionen för Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi. Undervisning kommer framförallt att förekomma inom kvantitativ analys på Mastersnivå, men kan också förekomma på grundnivå och inom forskarutbildningen.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom kulturgeografi och ekonomisk geografi med en specialisering inom kvantitativ geografi, eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Sökande skall också kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i kvantitativ geografi, inklusive erfarenhet av undervisning i någon av de vanliga mjukvarorna för kvantitativ analys. Dokumenterad förmåga att undervisa på engelska är ett krav. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande fem veckor eller ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt. Om det finns särskilda skäl kan en del av den högskolepedagogiska utbildningen förläggas under första året av anställningen.

Ytterligare kvalifikationer består i förmågan att undervisa i kvantitativa metoder för internationella studenter med olika typer av samhällsvetenskaplig bakgrund, erfarenhet av att utveckla och administrera utbildning, exempelvis som program- eller kursansvarig och förmågan att framgångsrikt konkurrera om externa forskningsmedel.

Bedömningskriterier är en god förmåga att utveckla och bedriva forskning av hög kvalitet samt pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrund
Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av Högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/lunds-universitets-anstallningsordning-190618.pdf
samt de bedömningsgrunder som anges i Samhällsvetenskapliga fakultetens anställningsordning https://www.sam.lu.se/sites/sam.lu.se.internt/files/anstallningsordning-och-allmanna-rad-vid-anstallning-av-larare-vid-samhallsvetenskapliga-fakulteten-sv.pdf .

Lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsaktivitet (omfattning/vetenskaplig kvalité), förmåga att initiera och självständigt bedriva forskning, dokumenterad förmåga att i nationell och/eller internationell konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion inom det vetenskapliga samhället.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas.

Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska dokumenterad förmåga att planera, initiera, leda och utveckla undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Dokumenterad förmåga att bidra till arbete beträffande högskolepedagogisk utveckling och utbildningskvalité ingår i den pedagogiska skickligheten. Internationella undervisningserfarenheter är meriterande.

Särskild vikt läggs vid pedagogiska färdigheter, inklusive förmågan att undervisa, organisera och utveckla undervisning i kvantitativa metoder. Vikt läggs vidare på färdigheter i avancerade kvantitativa metoder (t ex rumslig analys, multi-level modelling, ekonometri och tidsserieanalys). Erfarenhet av undervisning i olika dataprogram för kvantitativ analys är meriterande. Vikt läggs också på administrativa färdigheter. Vidare beaktas förmåga att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera om forskning och utvecklingsarbete och erfarenheter av forskningssamarbete med både omgivande samhälle och akademiska institutioner i svenska och internationella sammanhang.

Ansökan
Ansökan skrivs på engelska. För att ansöka, följ instruktionerna för ansökningar och befordran vid Samhällsvetenskapliga Fakulteten https://www.sam.lu.se/sites/sam.lu.se.internt/files/anvisningar-ansokan-till-lararanstallning-och-ansokan-om-befordran-sve.pdf

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Detta är en jobbannons med titeln "Universitetslektor i kulturgeografi och ekonomisk geografi" hos företaget Lunds Universitet och publicerades på workey.se den 18 juni 2020 klockan 12:51.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey