• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn- och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, särskola och även Individ-och familjeomsorgen. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar.

Arbetsbeskrivning

Skolkuratorn bidrar med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett indirekt stöd i verksamheten både till enskilda och till grupper. Arbetet på en övergripande nivå omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling. Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället.

Arbetsuppgifter

• Hälsofrämjande och förebyggande arbete med elever enskilt, i grupp, klasser i samverkan med övrig elevhälsopersonal och pedagoger på skolan.
• Dokumentation av arbetet med enskilda elever.
• Föräldrasamtal och nätverksmöten.
• Handledning och konsultation av skolpersonal.
• Verksamhetsutveckling, vilket bl a innebär att utveckla metoder och förhållningssätt.
• Göra skolsociala utredningar och kartläggningar
• Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlingsplaner i värdegrundsarbete och mot mobbning och andra kränkande handlingar.
• Arbeta med krishantering och konfliktlösning.
• I tvärprofessionell samverkan inom elevhälsoteamet med ledning av rektor, arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna.
• Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis.

Kvalifikationer

• Socionomutbildning 140 p (eller relevant/likvärdig högskoleutbildning)
• Självständighet och samarbete ska förenas i teamarbete.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper såsom social kompetens, flexibilitet, förmåga att samverka samt förmågan att hålla ett salutogent perspektiv i elevhälsoarbetet.

Anställningsvillkor:
Tillsvidare, Heltid

Tillträde:
Omgående eller efter överenskommelse

Placering:
Kyrkskolan 7-9 i Ludvika kommun. Andra ansvarsuppgifter kan förekomma.

Ansökan:
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 2020-11-03. Vi tar endast emot ansökningar visa vårt rekryteringssystem.

All kontakt med rekryteringsfirmor avböjes vänligen men bestämt.

Kontaktperson:
Rektor agNeta C Byström
Skolkurator Linda Janols 0240-86813

Detta är en jobbannons med titeln "Skolkurator på Kyrkskolan 7-9" hos företaget Ludvika kommun och publicerades på workey.se den 20 oktober 2020 klockan 08:53.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey