Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.

Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med drygt 27 000 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.

Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.

Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Socialtjänst innefattar 4 verksamheter; särskilt boende/kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, ordinärt boende/personlig assistans samt funktionshinder.

Inom området funktionshinder verkställs insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen (SoL) riktat till människor med olika funktionshinder. Insatserna utformas så att de stärker den enskildes möjlighet att aktivt få delta i samhällslivet och leva och bo under trygga förhållanden, med respekt för självbestämmande och integritet. Gruppbostäder/boendestöd, daglig verksamhet, korttidsboende, och olika avlastningsformer är några av stödfunktionerna. Alla instanser i kedjan bidrar till ett kvalitativt och tryggt stöd för personer med funktionshinder.

Inom sektorsocialtjänst arbetar man med optimerad bemanning vilket innebär att man kommer att kunna arbeta på fler enheter än där man är placerad för tillfället.

ARBETSUPPGIFTER
Som stödpedagog arbetar du i nära samarbete med enhetschef och du förväntas ta ett stort ansvar i utformningen av verksamheten med fokus på det pedagogiska arbetet.

Du är en resurs och förebild när det gäller det pedagogiska arbetet och vid bemötande av våra boende. Du arbetar på uppdrag från enhetschef för att säkerställa enhetens kvalitetsarbete genom att forma arbetspassbeskrivningar samt implementera metoder, arbetssätt och rutiner. I ditt uppdrag vägleder du stödassistenter så att stödet till våra boende ges på ett fullgott sätt i enlighet med uppställda mål, metoder, kvalitetskrav och andra riktlinjer. Du har också övergripande inblick i och stöttar kollegor i social dokumentation i Lifecare med utgångspunkt i IBIC i genomförandeplanerna.

Du stöttar de boende i vardagen genom att skapa en förutsägbar, hanterbar och begriplig tillvaro. Du ger ett professionellt stöd genom att stärka brukaren i sin vardag och skapar förutsättningar till utveckling och ett självständigt liv. Allt arbete har sin utgångspunkt från brukarens individuellt upprättade genomförandeplan. I arbetet ingår alla förekommande sysslor i ett hem.
Det är till viss del inriktning mot äldre med en LSS insats, därav kommer det inkludera omsorgsarbete i vardagen.

Som stöd erbjuds du vägledning av metodutvecklare och du kommer att ingå i ett nätverk med övriga stödpedagoger inom bostad LSS och daglig verksamhet. Du erbjuds ett utvecklande och utmanande arbete med stort ansvar där stora krav ställs på att du självständigt kan driva processer och frågor framåt, med stöd av enhetschef och metodutvecklare.

Omfattning: Heltid, dag-, kväll- och helgtjänstgöring.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är initiativtagande och självgående med god förmåga att leda, coacha och stötta kollegor. Du behöver också ha ett stort engagemang och hjärta för ditt arbete samt förmåga att ansvarsfullt genomföra beslut och överenskommelser.

Du ska ha goda teoretiska kunskaper gällande autismspektrumtillstånd (AST), ADHD, tvångssyndrom och intellektuell funktionsnedsättning. Du ska dessutom ha kunskaper och erfarenhet inom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, motiverande arbete/-förhållningssätt samt god förmåga att omsätta den teoretiska kunskapen till det praktiska arbetet med den enskilda brukaren.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha jobbat med äldre inom LSS, samt erfarenhet av AKK, tydliggörande pedagogik samt arbete med brukare inom autismspektrat.
Även erfarenhet av att jobbat inom Äldreomsorg är meriterade.

Du har adekvat eftergymnasial utbildning som stödpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Att du behärskar svenska språket i tal och skrift är en förutsättning.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Varmt välkommen med din ansökan!

Detta är en jobbannons med titeln "Stödpedagog till LSS-boenden" hos företaget Stenungsunds kommun och publicerades på workey.se den 24 maj 2022 klockan 15:55.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey