• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Gävle är en kommun i utveckling. Hos oss kan du göra skillnad på riktigt. För alla som bor i Gävle. För Gävle som plats. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb, 7 500 kollegor och goda möjligheter för dig att växa. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen. Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!

I Gävle ska alla barn och elever utmanas och klara sin utbildning. Våra 3 300 medarbetare gör det möjligt genom kvalificerad och stimulerande undervisning. Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Hos oss får du vara med och utveckla bästa möjliga
förutsättningar för lärande. Vi siktar högt och utgår från att du också gör det. Vi gör Gävles framtid!

Vallbacksskolan är en skola med fokus på trygghet, samarbete och hållbart lärande. Vi arbetar för att skapa en hållbar, flexibel och resurseffektiv utbildningsmiljö. Hos oss får du möjlighet att vara delaktig i arbetet med att forma den verksamhet som ska leda till trygga elever med hög måluppfyllelse. Vall-backsskolan startades höstterminen 2015 och har sedan dess haft en tydlig målbild med höga förväntningar. Det har lett till att skolan idag har blivit en plats där både elever och personal känner sig trygg och får möjlighet att utvecklas. Skolan driver även projekt där bland annat utbyten med andra länder i Europa ingår.
På Vallbacksskolan har vi höga förväntningar på varandra vilket skapar en stimulerande arbets- och lärmiljö för både personal och elever. Delat ledarskap både för skolledning och i klassrummet där tvålärarsystem tillämpas i flera ämnen vilket gynnar både elevernas måluppfyllelse och lärarnas arbets-miljö. På skolan finns även elevcoacher och elevhälsapersonal som arbetar främjande och förebyggande för elevernas välmående och trygghet. På Vallbacksskolan finns förutom grundskolans år 7-9 även grundsärskola år 6-9 och en grupp med inriktning mot autismspektra.

ARBETSUPPGIFTER
Som socialpedagog och mentor kommer du att arbeta på uppdrag av skolledningen i samarbete med arbetslag, elevhälsoteam och övriga kollegor. Ditt huvuduppdrag är att på ett kvalificerat, självständigt och elevnära sätt framför allt arbeta främjande och förebyggande med även åtgärdande för att bidra till en skolmiljö som präglas av gemenskap, trygghet och studiero. Administrativa uppgifter och samarbete med olika funktioner som finns kring eleverna som bidrar till att våra elever uppnår framgång och goda studieresultat är en stor del av arbetet. I uppdraget ingår att ge stöd till elever, vårdnadshavare och lärare i frågor som främst rör elevens välmående och sociala utveckling.
I din roll som mentor för elever på Vallbacksskolan ges du möjlighet att tillsammans med engagerade lärare, elevcoacher och skolledning ta ett helhetsansvar för eleverna och skolan. Samtidigt har du stor frihet att utforma ditt uppdrag på ett sätt som utmanar och utvecklar eleverna.
Du stöttar, motiverar och handleder elever i deras utveckling både socialt och kunskapsmässigt. Mentorskap ingår i tjänsten vilket ska bidra till att engagera elever i sitt lärande och sin kunskapsutveckling.

Andra vanligt förekommande arbetsuppgifter i den här tjänsten är bland annat:
• Extern medverkan med olika aktörer, exempelvis socialtjänsten, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) med flera
• Frånvarorapportering samt uppföljning av elevfrånvaro i arbetslaget.
• Hembesök/kontakt med elever med problematisk frånvaro
• Individuella coachande elevsamtal
• Klassvis mentorstid
• Planera, genomföra och följa upp trygghetskartläggningar
• Samverka med undervisande lärare kring elevers behov av anpassningar och stöd
• Organisera och stötta elever med skolarbete
• Rastvärdskap, rörelsepass och organisering av rastaktiviteter
• Medverka vid utvecklingssamtal och föräldramöten

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med högskole- eller universitetsutbildning till socionom, hälsopedagog, beteendevetare eller annan högskole- eller universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha kunskap om och erfarenhet av salutogent och lågaffektivt förhållningssätt och förmåga att nå alla elever oavsett behov och du trivs med att arbeta med ungdomar i en stimulerande skolmiljö i syfte att bidra till välmående, gemenskap, trygghet och motivation för ökad måluppfyllelse.

Vi tror att du är en person som anpassar sig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer, är säker i osäkra sammanhang, står upp för egna åsikter, har mod att säga ifrån och har förmåga att skilja på sak och person. För att klara av uppdraget behöver du ha förmågan att leda och motivera elever samt sätta upp mål och riktning för verksamheten. Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete på ett framgångsrikt och hållbart sätt och du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via Offentliga Jobb och inte via e-post eller pappersformat.

Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Detta är en jobbannons med titeln "Socialpedagog med mentorsansvar" hos företaget Gävle kommun och publicerades på workey.se den 17 juni 2020 klockan 16:05.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey