• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Samskapa föddes utifrån visionen ”att få utsatta ungdomar att förstå och realisera sin fulla potential”. Vi arbetar med tydliga koncept, med visionen i fokus och via ett internt och externt samskapande. Idag har vi HVB, Stödboende, LSS och Öppenvårds verksamheter. Vi jobbar aktivt med "matchning" internt då vi anser att förmåga att skapa relation är bland det viktigast egenskap i socialt arbete, framförallt om man vill uppnå en positiv förändring. Vi jobbar i små team för att skapa en "hemlik" känsla i våra boenden och jobbar aktivt med grupp dynamik för att utveckla samarbete och samskapande i verksamheten.


Vår målgrupp är barn och unga 12-20 år som har en kognitiv funktionsnedsättning och kan ha brister i de redskap individen behöver för att bearbeta sinnesintryck och för att anpassa sitt beteende på ett ändamålsenligt sätt.


För att trivas på Samskapa tror vi att du är lösningsorienterad, bra på att samarbeta och att du är flexibel och rörlig i ditt perspektivtagande. Vidare bör du ha höga ambitioner när det kommer till att skapa goda resultat och positiv förändring för de verksamheten är till för. Du behöver dessutom ha en människosyn som bygger på en stark tilltro till människans förmåga att utvecklas och att all verklig utveckling sker GENOM människan. I stora drag kretsar arbetet kring att ständigt höja graden av de tre kvalitetsmålen; individualitet- självständighet - delaktighet.


Det innebär att vi:

• tillsammans med varje ungdom skapar ett boende och ett liv som bygger på varje ungdoms individuella förmågor, behov och önskemål – INDIVIDUELLT

• arbetar GENOM ungdomen för att väcka eller förstärka ungdomens engagemang i sin livssituation.

• motivera och stödja personen i detta Delaktighet - I arbetar för att ständigt höja ungdomens självständighets- och delaktighetsgrad. Vi arbetar efter konceptet; ”möjliggöra utveckling GENOM” ta tillsammans med och GENOM ungdomen, mot dennes individuella mål och behov.

och delaktiggöra ungdomen ur ur göra så mycket som möjligt själv och ge ungdomen möjligheten att utveckla sina förmågor. Konkret kan det handla om att hjälpa/stödja/vägleda i aktiviteter rörande personlig hygien, måltider, medicinintag, städning och samhällskontakter. Vissa ungdomar kan dessutom behöva stöd och hjälp att kommunicera, exempelvis genom olika former av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation). #jobbjustnu

Detta är en jobbannons med titeln "Möjliggörare sökes till Hörby" hos företaget Samskapa behandling AB och publicerades på workey.se den 30 juni 2020 klockan 12:16.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey