• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Bromölla kommun ligger i nordöstra Skåne vid gränsen mot Blekinge. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer mot övriga Skåne och Blekinge. Bromölla har vacker och omväxlande natur med allt ifrån öppna landskap till bokskogar och stränder vid Östersjökusten. I kommunen finns Skånes största sjö Ivösjön. I kommunen bor drygt 12 900 personer.

Besök oss på http://www.bromolla.se

Placering: Kommunhuset i Bromölla. Organisatoriskt ingår ekonomienheten i det framtida verksamhetsområdet "Samhällsutveckling och service"

ARBETSUPPGIFTER
Vår gemensamma värdegrund är den kompass som talar om hur vi ska interagera med våra medmänniskor. Den speglar de värderingar och synsätt som ligger till grund för verksamheterna inom vår kommun:
Gott bemötande - I Bromölla kommun har vi en välkomnande attityd. I alla möten är vi professionella, vänliga och respektfulla.
Delaktighet - Vi är alla en del av helheten och vi bidrar med kunskap, erfarenhet och engagemang för kommunens fortsatta utveckling.
Mod - Utifrån medborgarnas behov vågar vi välja nya arbetssätt och alternativa lösningar för att genomföra vårt uppdrag

Ekonomichefen leder och ansvarar för ekonomienheten samt kommunens ekonomiska processer. Kommunens ekonomiarbete är centraliserat till en gemensam funktion, vilket innebär att ekonomienheten, utifrån ett helhetsperspektiv, arbetar för kommunens alla delar. Enheten består av sju medarbetare, för vilka ekonomichefen har arbetslednings-, arbetsmiljö- och utvecklingsansvar.

Som ekonomichef medverkar du i verksamhetsutveckling i nära samarbete med andra tjänstemän och politiker. Du håller samman kommunens ekonomiska planerings- och uppföljningsprocesser, initierar proaktivt förbättringar i det ekonomiska arbetet och har ansvar för budget, redovisning, bokslut, finansieringsfrågor samt ekonomiska rapporter och analyser m.m. Ekonomichefen har också ett koncernövergripande ansvar för att politiken får väl underbyggda beslutsunderlag i ekonomiska frågor.

Egen handläggning inom kompetensområdet förekommer.

KVALIFIKATIONER
Chefer i Bromölla kommun företräder arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod.

Rollen kräver en god logisk och analytisk förmåga för att kunna skaffa sig en överblick och därigenom kunna fatta rätt beslut. Därtill krävs viljan och styrkan att fatta beslut, även i obekväma situationer, allt i syfte att utveckla och driva ekonomienhetens arbete framåt.

Som ekonomichef kommer du att interagera med flera olika parter. Det vill säga politiker, övrig kommunledning, kollegor och medborgare m.fl. Det är därför viktigt att du har förmåga att kunna kommunicera med olika grupper på olika nivåer. I ansvarsområdet gäller det även att många gånger kunna påverka och styra andra personer som man inte har direkt personalansvar för. Vidare är det viktigt att du har ett smidigt men fast sätt för att både kunna anpassa dig efter ändrade förutsättningar och samtidigt ha förmågan att driva din linje framåt.

Du utvecklar medarbetare, inspirerar och engagerar. Du delegerar och följer upp. Du har integritet och förmåga att skapa goda relationer och stort förtroende. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Som ekonomichef krävs det att du har förmåga att självständigt kunna planera och prioritera ditt eget och ekonomienhetens arbete. Det är viktigt att kunna fokusera på rätt frågor för att driva utvecklingen framåt, både i stora och små frågor. Det finns, som alltid, flera områden som kan utvecklas och förbättras, och för att vara framgångsrik i detta arbete behöver du ha förmågan att strukturera upp vad som behöver göras och sedan bryta ner det till delmål och aktiviteter. Du är både strategisk och operativ samt har ett helhetsperspektiv. Vi ser helst att du är processinriktad enligt systemtänk.

Det är viktigt att du har förmåga att arbeta och agera proaktivt för att utveckla och driva ekonomifunktionens arbete framåt och därmed ge bättre stöd till kommunens olika verksamheter och politiker, i slutändan för kommuninvånarnas bästa.

Din akademiska utbildning utgörs minst av en kandidatexamen inom företagsekonomi eller något arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Du har tidigare chefserfarenhet som innefattar resultat- och personalansvar. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift. Det är meriterande med erfarenhet av arbete inom en politiskt styrd organisation.

ÖVRIGT
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryterings hjälp i samband med denna annons.

Detta är en jobbannons med titeln "Ekonomichef" hos företaget Bromölla kommun och publicerades på workey.se den 30 juni 2020 klockan 11:25.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey