Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Vid institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs utbildningsvetenskaplig forskning med en rad olika inriktningar, exempelvis ämnesdidaktisk, skol- och utbildningshistorisk samt skol- och utbildningssociologisk forskning och forskning om högre utbildning. Institutionen för utbildningsvetenskap är den centrala noden i det omfattande nätverk som utgör ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och ansvarar för undervisningen inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK), för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för blivande ämneslärare, samordningen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt studieadministration, studievägledning och arbete med information till lärarstudenterna. Vid institutionen finns också Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) som bedriver kursverksamhet för Lunds universitets lärare, högskolepedagogisk utvecklingsverksamhet samt forskning om högre utbildning.

Den fullständiga utlysningstexten kan läsas https://lu.

varbi.com/se/what:job/jobID:339965/type:job/where:4/apply:1: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:339965/type:job/where:4/apply:1

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår ca 50% undervisning inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser och ca 50% forskning med anknytning till de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna. Undervisning på engelska kan förekomma.

Arbetsuppgifter:

- Forskning med anknytning till de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna inom ämneslärarutbildningen.
- Undervisning och handledning på såväl grund- som avancerad nivå inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK) i det långa, sammanhållna programmet och inom kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).
- Därutöver förväntas den sökande aktivt delta i det gemensamma kurs- och programutvecklingsarbetet och ha kursansvar.

Anställningen ska möjliggöra pedagogisk och vetenskaplig meritering. Anställningen ska i första hand ge utrymme för meritering inom forskning.

Behörighet och bedömning
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har
avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den sökande komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Förmåga att kunna undervisa på svenska, norska eller danska vid anställningens första dag är ett krav.

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

- god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt
- pedagogisk förmåga.

Vidare kommer vikt att fästas vid den sökandes personliga lämplighet och bedömda förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till universitetslektor under den tidsbegränsade anställningen som biträdande universitetslektor.

Särskilt meriterande i fallande ordning är:

- god förmåga att genomföra forskningsprojekt med anknytning till forskningsfälten med relevans för de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna inom något av följande områden: betyg och bedömning och/eller sociala relationer, konflikthantering och ledarskap och/eller utveckling, lärande och stöd till lärande.
- erfarenhet av undervisning inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser eller motsvarande
- avslutad lärarutbildning eller motsvarande

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa sökande anmodas därefter att inkomma med högst 10 publikationer vardera för bedömning. (Publikationer i digital form kan inte användas i stället för utskrivna versioner).

Villkor
Tidsbegränsad anställning, fyra år, enligt 4 kap 12§ i högskoleförordningen med möjlighet till befordran till universitetslektor. Inom ramen för anställningen ska möjlighet ges till fem veckors högskolepedagogisk utbildning. Vid Lunds universitet tillämpas individuell lönesättning.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Detta är en jobbannons med titeln "Biträdande universitetslektor i utbildningsvetenskap" hos företaget Lunds Universitet och publicerades på workey.se den 30 juni 2020 klockan 10:44.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey