Vill du jobba med att utveckla och genomföra Sidas mest innovativa strategi kring kapacitetsutveckling för Agenda 2030? Sidas enhet för kapacitetsutveckling (CAPDEV) arbetar i partnerskap med aktörer från offentlig förvaltning, myndigheter, civila samhället och näringsliv med att stödja individer och organisationer att reformera och utveckla sin verksamhet. Vi arbetar inom områden där svenska erfarenheter och kompetenser kan bidra till hållbar institutionsutveckling. CAPDEV är en av fem enheter på avdelningen för Partnerskap och Innovation och har 15 medarbetare inom tre huvudsakliga verksamhetsområden:

 • Internationella kapacitetsutvecklingsprogram och innovativa partnerskap
 • Resursbasutveckling stärker svenska aktörer och individer att bidra till det bilaterala och multilaterala utvecklingssamarbetet och det internationella genomförandet av Agenda 2030.
 • Samordning av svenska myndigheter i utvecklingssamarbetet

Kapacitetsutvecklingsarbetet omfattar en rad prioriterade tematiska områden med syfte att stärka samarbetsländernas institutionella kapacitet och förbättra möjligheterna att nå målen i Agenda 2030. Information om Sidas verksamhetsidé hittar du här. Mer information om enheten och avdelningen finns på http://www.sida.se under Organisation/Departments.

Arbetsuppgifter

 • Delta i utveckling av enhetens internationella kapacitetsutvecklingsinsatser med fokus på inkluderande hållbar ekonomisk utveckling, t.ex. utvecklingsfinansiering, inhemsk resursmobilisering, hållbar upphandling, sysselsättningsfrågor. Även annan tematisk inriktning kan förekomma, i samverkan med externa aktörer, UM och andra avdelningar och enheter på Sida.
 • Ansvara för och handlägga internationella kapacitetsutvecklingsinsatser vilket omfattar kapacitets- och partnerskapsinsatser med svenska, lokala och internationella partners. Tjänsten innefattar analys, insatsberedning, genomförande och resultatuppföljning, dialog med samarbetsparter samt finansiell uppföljning och revision.
 • Delta i interna nätverk och metodutveckling som är relevant för teamets verksamhet och egna tematiska ansvarområden
 • Bidra i arbetet med utlysningar och upphandlingar för val av genomförare för nya kapacitetsutvecklingsprogram
 • Ansvara för insats-, ärende- och dokumenthantering i Sidas olika system
 • I övrigt förekommande arbetsuppgifter inom enhetens och avdelningens huvudsakliga verksamhetsområden

Kvalifikationskrav

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicyhttp://www.sida.se.

Utbildning

 • Akademisk examen motsvarande minst tre års heltidsstudier inom ett eller flera områden kopplade till tjänsten
 • Språk
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Kompetens och arbetslivserfarenhet

 • Erfarenhet av utvecklingssamarbete
 • Erfarenhet av handläggning av insatser/verksamhet inom kapacitetsutveckling och institutionsbyggande inom inkluderande hållbar ekonomisk utveckling (t.ex. offentlig finansiell styrning, skatter, finansiering, handel, sysselsättningsfrågor och/eller marknadsutveckling)
 • Förmåga att prioritera, genomföra, följa upp och slutföra arbetsuppgifter
 • Kompetens inom resultatplanering, resultatuppföljning och utvärdering
 • Adminstrativ kompetens

Meriter

 • Erfarenhet av och kunskap om tjänsteupphandling och/eller uppdragsutbildning
 • Språkkunskaper i officiella språk i Sidas samarbetsländer
 • Relevant erfarenhet från arbete i låg- och medelinkomstländer och/eller på internationell organisation
 • Studier på avancerad nivå inom ett eller flera områden kopplat till tjänsten

Anställningsvillkor

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Provanställning tillämpas.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 59/20.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Karin Metell Cueva, 08-698 45 66 eller Katarina Westman, 08-698 52 46

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

Gör din ansökan under Lediga jobb på Sidas hemsida, http://www.sida.se.

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den16 augusti 2020.

Sida välkomnar alla sökande.

Detta är en jobbannons med titeln "Programansvarig specialist till Enheten för kapacitetsutveckling, ref 59/20" hos företaget Sida och publicerades på workey.se den 30 juni 2020 klockan 10:44.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey