• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Om verksamheten
AVA är en avdelning med 24 vårdplatser varav 2 platser ska inneha en högre övervakningsnivå  som vårdar patienter med akuta tillstånd inom kirurgi, infektion, ortopedi och medicin.AVA har möjlighet till telemetriövervakning för alla 24 platser, utöver dessa finns möjlighet för kontinuerlig övervakning av alla vitala parametrar.
Vårt fokus ligger på omvårdnad, diagnostisering, behandling och stabilisering av våra akut insjuknade eller akut försämrade patienter. Patienterna som vårdas hos oss kommer direkt från akutmottagningen för att sedan tas över av sin hemmaklinik, alternativt skrivas ut till hemmet. Vi verkar i en ständigt omväxlande arbetsmiljö med höga patientflöden och korta vårdtider. Multidisciplinärt teamarbete präglar våra arbetssätt och konstruktivt nytänkande är vårt signum för att skapa en attraktiv arbetsplats för alla som utmanas av att arbeta med akuta och ofta oklara sjukdomstillstånd.
Nu tar vi nästa steg i utvecklingen och försöker korta ner vårdtillfället hos oss på avdelningen till 23 timmar. Detta arbetssätt skapas för att minska vistelsetiderna på akuten, ge mer tid för utredning, observation och bedömning av prov- och undersökningsresultat innan beslut tas om patienten behöver vidare inläggning på temaspecifik avdelning eller kan gå hem, rätt vård i rätt tid på rätt plats.
Vi har idag ett välfungerat studentteam med engagerade studenthandledare som utbildar sjuksköterske- och undersköterskestudenter.
En viktig del i vår verksamhet är värdebaserad vård, där vården i allt större utsträckning styrs utifrån de utfall och resultat som skapar mest värde för patienten. Vår nya tematiska organisation baseras på patientflöden, som följer patientens väg genom vården.
Vi erbjuder
Individuell anpassad introduktion, för att du ska få en bra start i din roll inom verksamheten.
Många möjligheter till utveckling i form av utbildningar och kurser.
Personlig utvecklingsplan, inom temat arbetar vi strukturerat och aktiv med kompetensstegen, för att på ett tydligt sätt kunna skapa karriärvägar för dig och andra medarbetare. 
Möjlighet för rotation till andra enheter inom akutsjukvården.
Möjlighet att arbeta som ledningssjuksköterska.
Du erbjuds en tillsvidareanställning.
Läs mer om förmånerhär
Om tjänsten
Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden i ditt arbetsteam. Du arbetar självständigt, har ett kritiskt reflekterande förhållningssätt och kan hantera komplexa situationer och undersökningar. I tjänsten kommer du att tillämpa medicinska prioriteringar, samt bidra till utveckling inom omvårdnadsarbetet.  Som sjuksköterska ingår det även att handleda sjuksköterskestudenter och nyanställda kollegor.
Vi samarbetar över gränserna genom att hjälpa till att vid behov bemanna våra olika enheter, vilket är den del utav din kompetensutveckling för att bli en komplett akutsjuksköterska.
Du kommer att träffa många olika typer av patienter, du kommer ha ett omväxlande arbete som stundtals innebär högt tempo och ett tätt samarbete mellan olika professioner. Mötet med patienterna kräver oftast omedelbara åtgärder, snabba beslut och tät uppföljning.
Hos oss arbetar vi enligt Region Stockholms 24/7 avtal för sjuksköterskor Det avtal som tecknats mellan Vårdförbundet och Region Stockholm. Mer information om schema får du vid en eventuell intervju.

Vi söker  
Dig sjuksköterska som är intresserad av akutsjukvård och kan bidra till utveckling av verksamheten.

Du har ett kritiskt förhållningssätt och uppdaterar dig inom professionen. 
Vi ser gärna att du som söker är en lyhörd och kommunikativ person. Du är lyhörd för patientens behov och dom enskilda fall du möter, för att därefter på bästa sätt kunna prioritera och fördela omvårdnadsarbetet.
I din roll ska du kunna bidra till att struktur finns för att stödja patienter och närståendes förmåga till delaktighet och självbestämmande vård.
Du ska ha stor respekt för patientens integritet och värdighet samt förmedla förtroende och tillit.
Kvalifikationskrav
Du är legitimerad sjuksköterska.
Meriterande om man har erfarenhet frånakutsjukvård och/eller andra typer av verksamheter så som ASIH, geriatriskslutenvård och psykiatri.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. Personligt brev  
2. CV
3. Övriga bilagor (bifogas i förekommande fall)  
- Yrkeslegitimation  
Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.
Tema Akut och reparativ medicin består av fem medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron-näsa-hals och hörsel och balans, samt Transplantation), två omvårdnadsområden (Solna respektive Huddinge) samt en vårdadministrativ enhet. Vårt arbete inom forskning och utbildning innefattar både medicinska och omvårdnads ämnen och sker i samarbete med Karolinska Institutet och andra utomstående aktörer. Grundutbildningsuppdraget är en stor och viktig del av verksamheten. Tema ARM är långt framme inom området verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret

Detta är en jobbannons med titeln "Vi söker sjuksköterskor till Akutvårdsavdelningen (AVA), Karolinska Hu ..." hos företaget Region stockholm och publicerades på workey.se den 30 juni 2020 klockan 10:15.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey