• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för Hälsa och samhälle
Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. Fakulteten för Hälsa och Samhälle finns på Malmö sjukhusområde, där även fakultetens kansli. Vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation.

Institutionen för socialt arbete
Socialt arbete är både en vetenskaplig disciplin, ett utbildningsområde och en profession. Centralt inom socialt arbete är att förstå och förklara sociala problem samt att bidra till en positiv social förändring genom interventioner riktade till såväl enskilda människor och grupper som olika delar av samhället. Klassiska välfärdsfrågor som fattigdom, hemlöshet och social ohälsa samsas här sida vid sida med ett starkt fokus på frågor som rör barn, familj, missbruk och social omsorg. Läs mer om institutionen för socialt arbete här.

Innehåll och arbetsuppgifter
Som adjunkt kommer du att undervisa inom programmet Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet och fristående nätkurs i Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap. I arbetsuppgifterna ingår planering, undervisning, handledning och examination av kurser inom utbildningsprogrammen samt fristående kurs. Vidare samordning av mentorsverksamhet. Kurserna ges på grundnivå.

Behörighet
Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen.

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

För denna anställning krävs specifikt:
Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnet handikapp- och rehabiliteringsvetenskap på såväl campus som nätkurser
Dokumenterad erfarenhet av handledning och examinationer
Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete, t.ex. i samverkan med kursplanenämnd och institutionens utbildningsprogram 

Särskilt meriterande för denna anställning:
Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt

Yrkeserfarenhet inom omsorg och funktionshinderområdet

Bedömningsgrunder:

• Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnet handikapp- och rehabiliteringsvetenskap
• Dokumenterad erfarenhet av handledning och examinationer
• Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen.

Med pedagogisk skicklighet avses: 

• Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
• Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning
• Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Upplysningar
Kontaktperson prefekt Maria Hjortsjö [email protected]

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-07-14

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitet meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2020/179, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress:Malmö universitet, HR-avdelningen, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2020/179.

Övrigt
Anställningen en tidsbegränsad anställning mellan perioden 15/8–2020 t.o.m. 30/1 2021. Anställningen är på 50 %

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Tillträde 15/8 2020.

Fackliga företrädare
SACO-S Desiree Annvir tel 040-665 70 08
OFR/Lärarförbundet, Carl-Erik Blomberg tel: 040-665 82 89
OFR/S (ST) Naser Eftekharian tel: 040-665 76 49

Välkommen med din ansökan!

Detta är en jobbannons med titeln "Adjunkt i socialt arbete med inriktning mot funktionshinderområdet" hos företaget Malmö Universitet och publicerades på workey.se den 30 juni 2020 klockan 08:33.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey