Nykvarns kommun har drygt 11 000 invånare i skärningspunkten mellan den växande Stockholmsregionen och den dynamiska Mälardalen, 30 minuter från Stockholms city. Sedan Nykvarn blev egen kommun för 20 år sedan finns det ett driv på alla nivåer. Genom engagemang, nyfikenhet och samverkan tar vi ansvar för att göra kommunen till en bra och trygg plats att bo och verka i. Vi är en liten kommun. Det är vår styrka.
Med över 700 anställda är kommunen största arbetsgivaren. Här får du som medarbetare möjlighet att vara nära besluten och arbeta över gränserna för att tillsammans bygga ett hållbart samhälle. Vi har alla ett gemensamt ansvar och det du bidrar med gör skillnad på riktigt.

Välkommen till Lillhagaskolan! Vi vill gärna se dig som medarbetare på en skola där du och eleverna är framgångsrika, trivs och känner glädje och tillförsikt inför sitt arbete och personliga utveckling.

Lillhagaskolan, åk 7-9, är en väl fungerande skola med goda skolresultat som väl matchar de bästa i länet. Vi har tagit beslut om ett antal strategiska initiativ för att nå våra mål och en del i dessa initiativ är att rekrytera skickliga pedagoger som ställer sig bakom grundläggande värderingar och ställningstagande för hur vi skapar framgång. Vi är med i ett kommungemensamt arbete där språkutveckling, ledarskap och kunskap står i centrum.

Vi söker dig som är utbildad lärare i ämnet matematik. Tjänsten kommer att innebära arbete som matematiklärare på 100%. För att du ska trivas med arbetet tror vi att du är innovativ och gillar att jobba tillsammans med andra. Som vår nya medarbetare utvecklar du elevers förmågor och skapar en god arbetsmiljö på enheten tillsammans med kollegor. Som lärare planerar och genomför du undervisning som syftar till att nå lärande och utveckling hos eleven utifrån dennes individuella förutsättningar. Du dokumenterar och följer upp utvecklingen och kommunicerar denna med elev och vårdnadshavare.
Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med övriga pedagoger, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar nära dina kollegor, i arbetslag. Du kommer att arbeta i åk 7-9.

Vi vill att du som söker tjänsten har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i matematik.
Du arbetar både formativt och språkutvecklande och är väl förtrogen med styrdokumenten och kan omsätta dessa i ett för eleverna begripligt och meningsfullt lärande
Du använder digitala verktyg för elevernas lärande och är du mentor ska du se hela elevens studiesituation i ditt mentorskap.
Som person har du god självinsikt och anpassar dig naturligt efter ändrade omständigheter. Du är strukturerad, välplanerad och entusiasmerande i din undervisning. Du är samarbetsinriktad och intresserad av att bidra till verksamhetens professionella utveckling. Vi ser att du kan leda och motivera andra på ett pedagogiskt sätt för att nå uppsatta mål och främja utvecklingen hos den enskilde individen. Interaktion och kommunikation faller sig naturligt för dig och du har lätt för att sätta dig in i någon annans perspektiv med bibehållen professionalitet.
Du har förmåga att planera och organisera både ditt eget arbete och elevernas arbete på ett effektivt sätt och skapar ett tillitsfullt klassrumsklimat där alla elever kommer till tals.
Vi ser gärna att du har arbetat som lärare i några år, men även nyexaminerade lärare är välkomna att söka tjänsten.

Detta är en jobbannons med titeln "Lärare matematik" hos företaget Nykvarns kommun och publicerades på workey.se den 29 juni 2020 klockan 23:17.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey